Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
9916
rok szkolny
2012/2013

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Wizja internatu

 • W naszym internacie panuje życzliwa atmosfera oparta na kulturze osobistej wychowawców, uczniów i rodziców, wzajemnym szacunku, pomocy i współdziałaniu

 • Wychowawcy są życzliwie nastawieni do wychowanków, budzą ich zaufanie, są sprawiedliwi i konsekwentni, wspierają uczniów w ich rozwoju, pomagają w rozwiązywaniu problemów

 • Pielęgnujemy tradycje internatu, skupiając wokół niej nauczycieli, uczniów i rodziców

 • Uczymy młodzież miłości i szacunku do historii, tradycji i kultury

 • Przygotowujemy do dojrzałego uczestniczenia w życiu społecznym poprzez wdrażanie zasad samorządności, angażowanie młodzieży w życie codzienne internatu

 • Zachęcamy wychowanków do współzarządzania internatem, wyrabiania umiejętności samokontroli i oceny wyników pracy własnej i innych

 • Uczymy szacunku, tolerancji, wzajemnej pomocy, zrozumienia, uczciwości i odpowiedzialności, pomagamy w ustalaniu hierarchii wartości i dokonywaniu wyborów

 • Przygotowujemy każdego wychowanka do sprawnego, samodzielnego i odpowiedzialnego funkcjonowania we współczesnym świecie

 • Poprzez organizowanie różnorodnych zajęć i spotkań rozwijamy zainteresowania i zdolności twórcze

 • Promujemy zdrowy styl życia i świadomość ekologiczną

 • Uświadamiamy znaczenie rodziny w życiu jednostki i społeczeństwa

 • Dbamy o dyscyplinę, porządek, sumienne wypełnianie obowiązków

 • Uczymy poszanowania mienia i pracy innych

 • Zdecydowanie reagujemy na przejawy agresji i patologie w zachowaniu młodzieży

 • Nasi wychowankowie dzielą się swoim talentem i w ten sposób współpracujemy z instytucjami środowiska lokalnego

 • Zapewniamy młodzieży odpowiednie warunki do nauki i wypoczynku

 • Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu internatu, współdziałają i wspierają wychowawców w pracy, pomagają w rozwiązywaniu problemów.


  REKLAMA

  Anna Trumińska
  Internat
  Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
  w Gdańsku


 • Zaświadczenie online  numer online: 145 gości

  reklama