Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
9729
rok szkolny
2011/2012

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Właściwoœci i warunki dotyczące skazanego oraz jego funkcjonowanie przed dokonaniem przestępstwa, po dokonaniu przestępstwa lub w okresie odbywania kary, które wykluczają możliwość warunkowego przedterminowego zwolnienia

Warunkowe zwolnienie przedterminowe należy do katalogu tak zwanych środków probacyjnych. Środek ten jest stosowany na etapie pozbawienia danej osoby wolności i polega na możliwości zawarcia swojego rodzaju umowy pomiędzy skazanym a sądem, że skazany, w czasie zwolnienia będzie w stanie przestrzegać porządku prawnego. Warunkowe zwolnienie więźnia jest kontrolowane, najczęściej przez kuratora i jest kolejnym etapem resocjalizacji, tym razem w warunkach wolnościowych. Na tym etapie sprawdza się, czy skazany jest w stanie normalnie żyć stosując się do norm obowiązujących w społeczeństwie. Oczywiście, nie każdy z więźniów dostaje możliwość warunkowego zwolnienia. Muszą zajść przesłanki zarówno formalne jak i te dotyczące postawy więźnia, aby taką możliwość uzyskać.

Podstawą do ubiegania się o warunkowe zwolnienie są przesłanki formalne wymieniane w Kodeksie Karnym:

 • Recydywistę /określonego w art. 64 § 1 k.k./ można warunkowo zwolnić po odbyciu 2/3 kary.
 • Multirecydywistę /określonego w art. 64 § 2 k.k./ można warunkowo zwolnić po odbyciu 3/4 kary.
 • Skazanego, określonego w art. 65 § 1 k.k. można warunkowo zwolnić po odbyciu 3/4 (trzech czwartych) kary.
 • Skazanego na karę 25 lat pozbawienia wolności można warunkowo zwolnić po odbyciu 15 lat kary.
 • Skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności po odbyciu 25 lat kary
 • Skazanego można warunkowo zwolnić po odbyciu przez niego co najmniej 1/2 (połowy) kary.


  REKLAMA

  Z przesłankami formalnymi się nie dyskutuje (chyba, że zajdą okoliczności szczególne takie jak: odbycie co najmniej 6 miesięcy kary, kara lub suma kar do odbycia nie przekracza 3 lat pozbawienia wolności, skazany korzystał co najmniej przez jeden rok z przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności) i tylko osoba je spełniająca, nawet jeśli zachowuje się wzorowo i wspaniale rokuje jako praworządny obywatel, może się o takie zwolnienie ubiegać. Kolejnymi przesłankami są przesłanki materialne. Są nimi: postawa skazanego, jego właściwości i warunki materialne, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa, okoliczności popełnienia przestępstwa, zachowanie po popełnieniu przestępstwa oraz w trakcie odbywania kary.

  Jakie warunki musiałby zajść aby skazany nie dostał możliwości warunkowego zwolnienia? Jak napisałam wyżej, przede wszystkim nie spełniałby warunków formalnych. Ponadto, przesłanki materialne musiałyby wskazywać, że skazany nie będzie się zachowywał na wolności tak jak powinien. Przede wszystkim postawa skazanego wskazywałaby na to, że skazany nie będzie potrafił się dostosować do warunków wolnościowych. Jeśli nie współpracuje z sądem, jeśli nie chce się przyznać do popełnionego czynu, a tym samym nie odczuwa poczucia winy z tym związanego, świadczy to o tym, że skazany nie powinien opuszczać zakładu karnego.

  Kluczowe wydaje się być zachowanie skazanego w samym zakładzie karnym. Jeśli nie dostosowuje się do reguł, nie potrafi dostosować się do norm- możemy założyć, że na wolności też nie będzie umiał się dostosować. Analogicznie, jeśli wchodzi w bójki, nie potrafi nawiązać normalnej relacji z współwięźniami- na wolności też nie będzie potrafił współżyć z ludźmi. Jeśli chodzi o zachowanie więźnia w zakładzie karnym, duże znaczenie ma również jego podejście do możliwości angażowania się w różne więzienne aktywności. Osoba, która nie wykazuje chęci pójścia do pracy czy na szkolenie zawodowe raczej nie powinna zostać warunkowo zwolniona. W warunkach wolnościowych brak pracy grozi demoralizacją, degradacją społeczną, biernością, bezradnością, roszczeniową postawą oraz wzrostem częstotliwości zachowań przestępnych. Tym samym- osoba, która nie chce pracować ani się szkolić, ma duże szanse na bezrobocie po opuszczeniu zakładu karnego, a co za tym idzie, ulegnięciu wyżej wymienionym konsekwencjom.

  Kolejną ważną przesłanką jest posiadanie rodziny. Faktem świadczącym o dobrych wzajemnych relacjach są często odwiedziny, ciągły, pozytywny kontakt. Rodzina, w razie warunkowego zwolnienia, będzie pełniła funkcję zarówno kontrolującą, mobilizującą, jak i wspierającą. Prawdopodobnie, osoby mające rodziny, osoby, na których im zależy, będą się bardziej starać. Po pierwsze, nie pozwolą sobie na kolejną rozłąkę z rodziną. Po drugie, będą się starały znaleźć pracę, aby utrzymać rodzinę i po trzecie w razie kłopotów, rodzina im pomoże i ułatwi powrót do normalności. Co za tym idzie, osoby nie posiadające osób bliskich z większym trudem będą powracały do normalnego życia. Warunki materialne, czy też mieszkaniowe są również ważnym wskaźnikiem rokującym dobre sprawowanie po opuszczeniu zakładu karnego. Osoba mająca gdzie mieszkać i żyć na godziwym poziomie, prawdopodobnie nie popełni przestępstwa mającego mu w tym pomóc (np. kradzieży). I odwrotnie- ktoś kto nie ma za co żyć, nie ma fundamentów, na których może odbudować swoje życie, szybciej wróci na przestępczą ścieżkę.


  REKLAMA

  Ważną przesłanką jest również samo popełnione przestępstwo, jego okoliczności, celowość i rodzaj popełnionego przestępstwa. Co prawda Szymanowski (2009) uważa, że recydywistów również powinno się zwalniać i to równie często jak osoby, które pierwszy raz popełniły przestępstwo, intuicja podpowiada, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż ktoś, kto przez lata prowadził przestępczy styl życia, regularnie był karany- szybciej i częściej będzie popełniał przestępstwa niż osoba, która zrobiła coś jeden jedyny raz i została za to skazana. Uważam również, że warunkowe zwolnienie osób, które nieświadomie, niecelowo lub bez krzywdzenia innych ludzi popełniły przestępstwo powinny być zwalniane częściej niż osoby, których przestępstwo poniosło za sobą szkody dla wielu osób, a ponadto było popełnione z pełną świadomością odpowiedzialności karnej.

  Ostatnią przesłanką, na którą chciałabym zwrócić uwagę jest stan zdrowotny osoby skazanej, zarówno fizyczny jak i psychiczny. Według mnie, przesłanką wykluczającą przedterminowe zwolnienie są wszelkiego rodzaju uzależnienia czy choroby psychiczne. Uważam, że skazani cierpiący na zaburzenia natury psychicznej powinny zostać po kontrolą zakładu, najlepiej z oddziałem terapeutycznym. Również wszelkiego rodzaju zaburzenia osobowości nie rokują najlepiej jeśli chodzi o zachowanie jednostki na wolności. Ponadto, należałoby wziąć pod uwagę właściwości psychologiczne danej osoby. Jednostki agresywne, nieprzystosowane, stanowiące zagrożenie nawet dla współwięźniów, powinny być wykluczone z możliwości ubiegania się o możliwość warunkowego zwolnienia, gdyż istnieje duże prawdopodobieństwo, że będą zagrożeniem dla społeczeństwa. Tym bardziej, jeśli taka osoba nie potrafi ocenić to jest dobre, a co złe, nie potrafi przestrzegać i nie rozumie norm.

  Podsumowując, osoba ubiegająca się o przedterminowe warunkowe zwolnienie powinna być dokładnie sprawdzona. Powinno się brać pod uwagę dobro zarówno społeczeństwa, jak i procesu resocjalizującego skazanego tak, aby był on jak najbardziej efektywny.

  Bibliografia:

 • Brzeziński, J. (2008). Etyka zawodu psychologa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 • Stanik, J. M. (1985). Związki psychologii z prawem. Przegląd Psychologiczny, t.XXVIII, nr4

  Anna Żytecka


 • Zaświadczenie online  numer online: 70 gości

  reklama