Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
929
rok szkolny
2003/2004

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Zastosowanie komputera i Internetu w nauczaniu języka angielskiego

Zastosowanie technologii informacyjnych we współczesnej szkole staje się coraz powszechniejsze a komputer znajduje coraz szersze zastosowanie jako niezbędne narzędzie dydaktyczne. Zasoby Internetu umożliwiają nauczycielom jak i uczniom języka angielskiego dostęp do różnorodnych informacji, pomagają w ich gromadzeniu i przetwarzaniu. Każdy nauczyciel może znaleźć mnóstwo interesujących stron z zakresu językowego, które będą pomocne w realizacji podejmowanych przez niego działań. Umożliwia to systematyczne wzbogacanie własnego warsztatu pracy od strony merytorycznej i metodycznej. Uczniowie mogą natomiast wykorzystać bogactwo sieci do samodoskonalenia i pogłębiania swoich umiejętności językowych.

Na oficjalnych stronach wydawnictw dostępne są dodatkowe materiały wspomagające pracę z konkretnym podręcznikiem. Znajdują się na nich linki do oficjalnych stron poszczególnych podręczników oraz bogate zasoby materiałów do wykorzystania na zajęciach. Materiały te mogą zostać zastosowane jako uzupełniające określonego podręcznika lub niezależnie od niego. Jest tam wiele artykułów tematycznie związanych z podręcznikiem oraz dodatkowe ćwiczenia gramatyczne, ćwiczenia rozwijające słownictwo, krzyżówki czy, tak lubiane przez młodzież, gry. Strony internetowe wydawnictw oferują również dostęp do artykułów z wielu obszarów metodyki nauczania języków obcych oraz stwarzają możliwości udziału w konferencjach i czatach poświęconych zagadnieniom metodycznym.

Oprócz stron edukacyjnych warto też wykorzystać w swojej pracy strony informacyjne dotyczące np. turystyki, filmu czy muzyki. Niezwykle cenne, biorąc pod uwagę pracę z tekstem autentycznym, są strony należące do agencji informacyjnych. Oferują one niezwykle bogatą bazę artykułów, spośród których można wybrać materiały interesujące dla uczniów. Ich wielką zaletą jest aktualność i dostarczanie wiedzy o najnowszych osiągnięciach i wydarzeniach.

Wiele interesujących materiałów można odnaleźć w Internecie przy pomocy wyszukiwarek internetowych, które umożliwiają znalezienie adresów stron internetowych zawierających wskazane słowa kluczowe. Przykładowymi wyszukiwarkami są: www.google.com, www. yahoo.com czy www. altavista.com.

Pomocne są też katalogi internetowe. Przechowują one informacje o stronach WWW, segregując je na określone kategorie i podkategorie.


REKLAMA

Materiały wyszukane w Internecie można wykorzystywać w wersji oryginalnej stosując gotowe lub odpowiednio opracowane przez nauczyciela do danej umiejętności ćwiczenia. Można zastosować następujące techniki pracy:

 • odnajdywanie w tekście konkretnych informacji,
 • zbieranie informacji na temat rozwoju określonych wydarzeń i tworzenie raportu na ten temat,
 • relacjonowanie bieżących wydarzeń klasie,
 • opracowywanie streszczenia czy biografii,
 • uzupełnianie luk w zdaniach (potrzebne wyrazy można ewentualnie podać pod tekstem),
 • wszystkie czasowniki mogą zostać użyte w formie bezokolicznika,
 • wybrane zdania można przekształcić w ciąg wyrazów, z których uczniowie mają ułożyć poprawne gramatycznie zdania,
 • dopasowanie podanych pod tekstem wyrazów do definicji lub wyszukiwanie ich znaczenia w słownikach (tradycyjnych lub elektronicznych),
 • ustne bądź pisemne odpowiedzi na pytania dotyczące tekstu,
 • wskazywanie prawdziwych i fałszywych zdań na temat tekstu,
 • odtwarzanie kolejności akapitów wcześniej zmienionych przez nauczyciela,
 • wyszukiwanie w tekście informacji i przenoszenie ich do tabeli,
 • dyskusja na temat określonych informacji czy wydarzeń.

  W pracy nad językiem znajduje również zastosowanie poczta elektroniczna. Uczniowie mogą rozwijać komunikację w języku angielskim z rówieśnikami z innych krajów, jak również komunikować się ze swoimi kolegami z klasy oraz nauczycielem. Przykładowe ćwiczenia obejmują zakładanie darmowego konta pocztowego na serwerze obcojęzycznym, analiza tekstu zawierającego spis warunków prawnych do zaakceptowania przez użytkownika, wspólne tworzenie i uzupełnianie opowiadania w języku angielskim, wymiana i uzupełnianie informacji z zakresu określonego projektu.

  Internet oferuje również możliwość porozumiewania się synchronicznego tj. w tym samym czasie. Przykładem może tu być dosyć interesujący program NetMeeting, który oprócz komunikacji opartej na tekście pisanym, daje również możliwość prowadzenia rozmowy głosem, tak jak przez telefon. Dodatkowo, jeśli rozmówcy dysponują kamerami, stwarza to możliwość przekazu obrazu video. Metoda ta sprawdza się głównie w pracy z uczniami zaawansowanymi językowo.

  Rolą nauczyciela jest przygotowanie stosownych, adekwatnych do wiedzy i umiejętności uczniów materiałów oraz motywacja do koleżeńskiej współpracy i komunikacji. Nauczanie wspomagane technologią komputerową powinno przyczyniać się do rozwijania autonomii ucznia i jego niezależności. Ważne jest jednak nadzorowanie pracy uczniów i uczulanie ich na dokonywanie właściwych ocen i wyborów, ponieważ obok wartościowych materiałów, często można odnaleźć w sieci treści niepożądane. Nawiązując do kwestii wychowawczych należy zatem uświadamiać skutki zagrożeń Internetowych.

  Możliwości wykorzystania zasobów Internetu jest wiele, wszystko zależy od możliwości technicznych i organizacyjnych szkoły oraz umiejętności uczniów i pomysłowości nauczyciela. Zajęcia języka angielskiego prowadzane z zastosowaniem komputera i Internetu z pewnością wpływają na uatrakcyjnienie zajęć i przybliżają uczniom świat i rzeczywistość krajów, których języka się uczą. Rolą nauczyciela języka obcego jest zapoznanie uczniów z bogatą ofertą materiałów językowych online i zachęcenie młodych ludzi do samodzielnego zdobywania informacji i pogłębiania swojej wiedzy.

  Bibliografia:
  1. E. Gajek. Komputery w nauczaniu języków obcych. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa. 2002.
  2. A. Łuczak. Materiały dydaktyczne w nauczaniu języka angielskiego do celów specjalistycznych [w:] Reforma w nauce języka obcego, pod redakcją H.Komorowskiej. Instytut Badań Edukacyjnych. Warszawa. 2003.

  Na koniec chciałabym Państwu przedstawić kilka sprawdzonych przeze mnie stron anglojęzycznych i zachęcić do ich stosowania w pracy dydaktycznej.

  Słowniki online:

 • dictionary.cambridge.org
 • www.m-w.com
 • dictionary.reference.com
 • www.leksyka.pl

  Strony wydawnictw językowych:

 • www.longman.com.pl - Pearson Education
 • www.oup.com - Oxford University Press
 • www.heinemann.co.uk - Heinemann Educational Publishers
 • www.macpolska.com - Macmillan Publishers

  Serwisy informacyjne:

 • www.bbc.co.uk
 • www.cnn.com

  Ciekawe strony wspomagające naukę języka angielskiego:

 • www.britannica.co.uk - Encyclopedia Britannica
 • www.englishtown.com - materiały dla uczniów i nauczycieli, po podaniu swojego adresu internetowego możliwość otrzymywania bezpłatnych lekcji
 • www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/index.shtml - materiały do ćwiczenia czytania, słuchania, mówienia oraz pisania
 • www.eslcafe.com - bardzo ciekawa i obszerna strona z materiałami dla uczniów i nauczycieli
 • wwwedu.ge.ch/cptic/prospective/projets/anglais - strona dla nauczycieli i uczniów, m.in. materiały dotyczące gramatyki, literatury czy metodyki; słowniki online
 • quizzes.englishclub.com/index.html - testy na różnych poziomach, głównie z zakresu gramatyki, wymowy i słownictwa
 • www.learnenglish.org.uk/songlyrics_frame.html - informacje na temat piosenkarzy i zespołów muzycznych, w każdym tygodniu nowa piosenka; na stronie głównej - testy, gry, gramatyka, co tydzień jest opisany inny temat (np. Human rights, Environment)
 • www.ivillagehealth.com - materiały dla nauczycieli, szczególnie pomocne w opracowywaniu zajęć o tematyce prozdrowotnej
 • www.langpix.com - ciekawe linki, bezpłatne zdjęcia do wykorzystania podczas zajęć
 • www.panda.org - strona związana z ochroną środowiska, wartościowy materiał do przygotowania lekcji o tematyce ekologicznej
 • www.imdb.com - strona bardzo lubiana przez uczniów, informacje o aktorach i filmach, co ciekawe możliwość obejrzenia krótkich fragmentów filmów (trailers)
 • owl.english.purdue.edu/handouts/esl/index.html - strona z mnóstwem ćwiczeń oraz odnośnikami do różnorodnych zasobów pedagogicznych
 • www.onlinenewspapers.com - prasa światowa, bardzo użyteczna strona
 • teenadvice.studentcenter.org - strona dla młodzieży, w tym filmy, moda, muzyka, itp.
 • www.lonelyplanet.com/destinations - informacje na temat wybranych państw i miast
 • www.citysearch.com - informacje na temat wybranych miast
 • www.educeth.ch/english - ciekawa strona edukacyjna, wiele odnośników do dodatkowych informacji, np. strony poświęcone Irlandii czy Stanom Zjednoczonym.
 • www.manythings.org - gramatyka, słownictwo, gry, quizy; duża liczba odnośników
 • www.onestopenglish.com - niezastąpiona strona przy opracowywaniu zajęć języka angielskiego, ciekawe scenariusze lekcji, informacje kulturoznawcze
 • www.teacher.pl - strona magazynu The Teacher
 • www.woe.edu.pl - strona magazynu The World of English
 • www.englishlearner.com - testy gramatyczno-leksykalne, możliwość otrzymywania bezpłatnych lekcji na wybranym poziomie
 • elt.britcoun.org.pl/activities.htm - gotowe do zastosowania materiały z zakresu czytania
 • www.focusenglish.com - ćwiczenia w słuchaniu
 • www.englishdaily626.com - gramatyka i leksyka
 • www.eslgo.com - strona dla nauczycieli i uczniów, ćwiczenie czterech umiejętności językowych, gry językowe, quizy
 • vlmp.museophile.com/world.html#museums - światowe muzea
 • www.literacynet.org/cnnsf/archives.html - archiwum artykułów z różnych dziedzin

  mgr Iwona Kalińska
  Gimnazjum nr 1 w Gostyninie


 • Zaświadczenie online  numer online: 38 gości

  reklama