Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
8971
rok szkolny
2011/2012

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Nagroda w procesie wychowania osób niedostosowanych społecznie

Artykuł ma charakter teoretyczno-badawczy. Rozważania zawarte w niniejszym artykule dotyczą wyników badań nad percepcją nagród przez dziewczęta przestępcze w procesie resocjalizacji. Poprzez przedstawienie kontekstu teoretycznego dotyczącego funkcji, zasad stosowania nagród w wychowaniu jak również rodzajów nagród oraz ich wpływ w procesie resocjalizacji ukazane zostały poglądy czołowych specjalistów na powyższą problematykę. Terenem badań był Zakład Poprawczy w Zawierciu, w którym badaniami objęto 30 wychowanek. Zbadano m.in.: stan wiedzy wychowanek na temat nagród, definicje nagrody w opinii badanej populacji, cel stosowania nagrody jak również najbardziej skuteczną nagrodę w opinii badanych respondentek. Należy zwrócić uwagę, iż skuteczność stosowania nagród uzależniona jest od ich częstotliwości w procesie wychowania czy reedukacji zachowania. W literaturze podkreśla się fakt, że skuteczne są takie sposoby oddziaływania, w których jest przewaga ilości nagród nad karami. Dobrze ukształtowane postawy w toku socjalizacji pierwotnej czy też wtórnej w dużej mierze kształtują zachowanie człowieka, które przyczynia się do lepszego zrozumienia siebie oraz świata jak również zależności i związków zachodzących pomiędzy podmiotami stanowiącymi ów świat tj. społeczeństwo. Poprawnie zinternalizowane postawy umożliwiają jednostce lepsze wchodzenie w role społeczne a co za tym idzie poprawną z punktu widzenia innych egzystencję. Poruszając wątek procesu resocjalizacji należy podkreślić, iż dobrze zinternalizowane wartości oraz normy w trakcie jego trwania przyczyniają się do tego, że nowo nabyte przekonania (postawy np. stosunek do popełnionego czynu) nabierają w oczach jednostki innego wymiaru, który to wymiar jest aprobowany przez społeczeństwo.


REKLAMA

Publikacja dostępna bezpośrednio ze stron serwisu:

otwórz (PDF - 74 KB)
lub prawym przyciskiem myszy: Zapisz element docelowy jako...
Do odczytu dokumentu konieczny jest np. program Adobe Reader

mgr Marcin Jurczyk


Zaświadczenie onlinenumer online: 65 gości

reklama