Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
8894
rok szkolny
2010/2011

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Prostytucja dziecięca jako zagrożenie dla współczesnego społeczeństwa

Niniejsza publikacja powstała w celu przedstawienia problematyki prostytucji dziecięcej. W pracy została dokonana analiza uwarunkowań zjawiska, jego form oraz przebiegu rozwoju. Praca ma charakter problemowy, ukazuje bowiem prostytucję dzieci jako problem społeczny. Praca bazuje na literaturze naukowej.

Zjawisko prostytucji dziecięcej jest niezwykle istotnym problemem dla całego społeczeństwa. Jego przyczyny i uwarunkowania są złożone, a samo zjawisko cechuje się dużym dynamizmem i ulega przekształceniom wraz z rozwojem społeczeństwa. Prostytucja dziecięca jest definiowana jako "angażowanie dziecka lub oferowanie jego usług seksualnych danej osobie za korzyści finansowe lub innego rodzaju wynagrodzenie" (Hołyst 2007). Definicja ta pochodzi z roku 1997 i w obecnych czasach należałoby ją rozszerzyć także o inne formy oferowanych przez dziecko usług seksualnych, na przykład w zamian za korzyści materialne, nie wymuszane przez żadne osoby trzecie.


REKLAMA

Uwarunkowania zjawiska i jego formy

Do najczęstszych czynników warunkujących zjawisko prostytucji zalicza się między innymi: brak więzi w rodzinie lub wśród osób znaczących, "zamrożenie emocjonalne" - brak empatii będący konsekwencją urazów psychicznych doświadczonych w dzieciństwie lub brutalność we wzajemnych relacjach rodziców i dzieci, wczesną inicjację seksualną (często nieprawidłową), przedmiotowy charakter pierwszych związków seksualnych, utrwalony schemat instrumentalnych relacji płciowych, spaczenie popędu seksualnego, niski status społeczny rodziny oraz bezrobocie (Świętochowska 2010).
Z kolei motywacje skłaniające młodych ludzi do podejmowania prostytucji są zróżnicowane. Istotną rolę odgrywa tu przetasowanie wartości przekazywanych w drodze transmisji pokoleniowej. Z jednej strony bowiem, rodzice często sami nie stosują się do tych wartości i wydają się być zagubieni w świecie, a z drugiej przekazują te wartości nie w drodze dialogu, lecz bezwzględnych nakazów. Bywa niestety i tak, że prostytucja młodych ludzi jest wynikiem zachęty lub przymuszenia przez opiekunów. Szczególny problem dotyczy zachodniego pogranicza, gdzie prostytucja nieletnich nastawiona jest na bogatych turystów z Niemiec i stanowi w niektórych środowiskach "normalność".
Prostytucja nieletnich przyjmuje różnorodne formy. Istnieje prostytucja głodowa, która ma miejsce wtedy, gdy przyczyną działań jest sytuacja ekonomiczna danej osoby lub też całej rodziny. Jednak równie często ma miejsce prostytucja aspiracyjna oraz kulturowa. Pobudką prostytucji aspiracyjnej jest chęć tzw. "ustawienia się w życiu", osiągnięcia wyższego statusu, pozycji społecznej. Z kolei prostytucja kulturowa wpisuje się we współczesny styl eksponowania własnego ciała, jego przedmiotowego traktowania, swobodnego stylu życia. Ponadto istnieje również prostytucja wynikająca z indywidualnego splotu okoliczności, w której nie istnieje jedna, główna przyczyna, lecz jest ich wiele.

Jeśli chodzi o klientów, można wyróżnić dwie podstawowe kategorie osób korzystających z dziecięcej prostytucji. Do pierwszej należą osoby korzystające z dziecięcych usług seksualnych sytuacyjnie. Nie korzystają dlatego, że ich zainteresowania seksualne koncentrują cię na małoletnich, ale ponieważ dziecko jest dla nich w danej chwili dostępne, tańsze lub nie zdają sobie sprawy, że mają do czynienia z osobą niepełnoletnią. Do drugiej grupy zalicza się osoby preferujące dziecko jako obiekt seksualny. Osoby te stanowią dużą liczebnie grupę wśród odbiorców pornografii dziecięcej i seksturystów (Hołyst 2008).
Mechanizm nawiązywania kontaktu w sprawie usług seksualnych jest całkiem prosty. Wystarczy telefon komórkowy i Internet. Najłatwiejszy sposób to czaty, na których można znaleźć zarówno oferty wypowiadane wprost, jak np. "gorąca16tka", jak i zakamuflowane, np. "osamotniony". Ponadto można zamieścić ogłoszenie na jednym z licznych portali randkowych lub towarzyskich i może ono brzmieć całkiem niewinnie, ale osoby zainteresowane będą potrafiły odczytać ten "zakamuflowany" komunikat. W ostatnich czasach popularne są także wyjścia do centrum handlowego, gdzie łatwo nawiązać kontakt i "złapać" potencjalnego klienta.
Problemem, a zarazem zagrożeniem dla społeczeństwa, są już same jednostki korzystające z usług prostytucji nieletnich. Bez popytu na takie usługi nie byłaby kreowana podaż. Nasuwa się wątpliwość, czy mężowie lub ojcowie, którzy korzystają z usług nieletnich prostytuujących się, będą w stanie tworzyć normalne związki, zdrowe rodziny i przekazywać swoim dzieciom prawidłowe wartości. Sytuacja, w której zachowanie męża i ojca wyjdzie na jaw, stanie się sytuacją trudną dla całej rodziny. Możliwą konsekwencją tego może być rozwód lub separacja. Skutki tego wydarzenia dotkną także dziecko. Dziecko prawdopodobnie domyśli się lub samo znajdzie informacje o przyczynie rozpadu więzi między rodzicami, a to może wiązać się z traumą i wpłynąć niekorzystnie na rozwój dziecka.


REKLAMA

Przebieg prostytucji

Ścieżki kariery nieletnich prostytuujących się chłopców i dziewcząt mogą być różnorodne, ale zazwyczaj przyjmują następujący przebieg (Kurzępa 2010). Prostytucja dziewcząt rozpoczyna się od etapu świnki - lolitki - mewki, jest to grupa młodocianych prostytutek, świeżych w procederze, które są atrakcyjne dzięki młodemu wiekowi, jędrnemu ciał, są naiwne, mało zaradne, uzależnione od swojego dotychczasowego partnera. Drugim etapem są gejsze i cichodajki. Gejsze to osoba, która nabyła już doświadczenie w branży i nabrała technicznej sprawności. Są one dobrze opłacane i często zdobywają jakieś wykształcenie, cechuje je dobra znajomość języków obcych, dzięki czemu pozyskują zasobnych klientów. Często dziewczyny te wychodzą z procederu lub równolegle prowadzą normalne życie ze stałym partnerem wychowując dzieci. Cichodajki lub też weekendówki to dziewczyny, które nie afiszują się swoją profesją, pracują w agencjach, gdzie często bywają bite, a w celu uśmierzenia bólu fizycznego i psychicznego sięgają po alkohol i narkotyki. Do tej grupy zaliczamy call-girls, librentynki, technomanki. Z drugiej strony Kurzępa dokonuje podziału na prostytucję dobrowolną i wymuszoną, która z kolei dzieli się na towarzyszki i agentki - zorganizowane grupy trudniące się stręczycielstwem. Końcowy etap w ścieżce kariery dziewczęcej prostytucji stanowią dziewczyny wyrzucane z agencji, zdegradowane, które podejmują działalność na własną rękę. Kończy się to najczęściej upodleniem do najgorszego rodzaju: tirówki - które często podróżują wraz z kierowcą tira, boczniaki - pracujące przy drodze, szprychy vel żylety - o dużym temperamencie i seksualnym wyuzdaniu, które z początku robiły to dla pieniędzy, muzea - wiekowo nie zawsze zaawansowane, jednak ze względu na tryb życia i aktywność fizyczną zdegradowane fizycznie, a ze względu na małe "wzięcie" podejmują one najpodlejsze usługi, dżonty - są to kobiety sprzedajne najniższej rangi, uprawiające proceder za alkohol, narkotyki, parę groszy, często nosicielki HIV lub chorób wenerycznych oraz często notowane przez policję.
Natomiast prostytucja chłopców prostytuujących się homoseksualnie zaczyna się w toalecie - jest to tak zwana "karuzela szaletu". Pierwszym etapem jest książe - to obiekt dużego zainteresowania. Jeśli ma cechy "adonisa", to może mieć duże wzięcie, zarabiać dużo pieniędzy i najczęściej jest partnerem 1-2 klientów. Wówczas trafia on na "salony", dobrze się ubiera, dba o zdrowie. Problemy zaczynają się dopiero, gdy jego dotychczasowy partner chce go zawłaszczyć, tworząc stały związek homoseksualny. Książe z reguły nie jest na to gotowy, chce się wyszaleć, stara się znaleźć lepsze kontakty, stając się z czasem pracusiem. Pracuś odchodzi od dotychczasowego "partnera", w związku z czym szuka nowych możliwości i nowych klientów, aby zapewnić sobie środki finansowe. Rozpoczyna się okres dużej aktywności seksualnej. Chłopak najczęściej deklasuje się i przestaje być gwiazdą, jest jednak nadal otoczony przez grupę adoratorów, którzy zwabieni jego świeżością chcą go zdobyć. Staje się wyrachowany, stawia duże wymagania finansowe, co z kolei odstrasza klientów. Działanie w pojedynkę staje się problemem, gdyż klienci stają się coraz bardziej natarczywi, oczekując dziwnych rzeczy. Do niedawna Książe miał możliwość odrzucenia takich zachcianek, a teraz staje się usługodawcą bez większego wyboru. Kolejnym etapem jest omnibus - zalicza się do ludzi z branży i działa w towarzystwie. Na imprezach suto zakrapianych alkoholem i narkotykami, staje się partnerem seksualnym chłopców z grupy. Zaczyna się z nimi utożsamiać, przestaje się kamuflować i rozpoczyna w ten sposób swój powrót do miejsca startu. Następny etap to Derek - chłopak zaczyna bywać w klubach gejowskich jako jeden z wielu żądnych wrażeń. Staje się gościem tak zwanych dark-roomów, z reguły po kilku kieliszkach alkoholu lub na "lekkim haju". Nie kontroluje siebie, wyzbywa się hamulców i "idzie na całość". Powoli staje się tak zwaną "kurwą" w hierarchii homoseksualnych prostytutek. Ostatnie etapy to Wędkarz i Dżoint. Z reguły osoby te są uzależnione od narkotyków, często są nosicielami wirusa HIV lub są chore na AIDS. Wędkarz od Dżointa różni się tym, że ten pierwszy ma jeszcze szansę dokonywać wyboru klienta, natomiast Dżoint to zazwyczaj chory na AIDS narkoman, który idzie z każdym, za każdą cenę, oddający się również za używki.
Jak można zauważyć w początkowych etapach ścieżki kariery prostytuujących się nieletnich mogą wydawać się atrakcyjne, gdyż wiąże się z nim: duży dopływ gotówki, skupienie na sobie uwagi oraz wzrost samooceny - poczucie, że jest się ładnym, fajnym, lubianym i wartościowym - skoro tyle mi płacą. Jednak wraz z czasem zaczynają pojawiać się problemy, osoba staje się mniej atrakcyjna, zmuszona jest do podejmowania coraz gorszych aktywności seksualnych i pojawiają się nałogi typu: alkohol, narkotyki. Skutkuje to spadkiem samooceny i podejmowaniem coraz gorszych aktywności seksualnych. Taki cykl zjawiska jest groźny dla całego społeczeństwa, ponieważ na początku prostytucja wydaje się być atrakcyjna. Młodzi chłopcy i młode dziewczyny mają co pokazać w środowisku rówieśniczym, stać ich na drogie, markowe ubrania i gadżety. Ich zachowanie może się wydać atrakcyjne dla innych młodych osób, które nie wiedzą, że koniec może być okrutny. Zjawisko prostytucji nieletnich prowadzi w efekcie do wykształcenie zaburzonych jednostek w społeczeństwie, a im więcej takich jednostek, tym bardziej chore jest całe społeczeństwo. Dużym problemem są też ludzie, którzy angażują się w proceder ułatwiania nieletnim prostytucji, często czerpiąc z tego zyski. Nie chronią oni dzieci, a samym nieletnim pokazują, że prostytucja to normalne i prawidłowe zjawisko. Ponadto stanowi ono dobre źródło zarobku. Natomiast później, gdy nieletni okazują się mniej atrakcyjni, pozbywają się ich i pozostawiają ich samym sobie bez żadnego wsparcia, pomocy czy możliwości rozwoju i kształtowania dobrej przyszłości.

Prostytucja dziecięca jako problem społeczny

Obecnie o problemie prostytucji dziecięcej znów zaczęto dużo mówić, głównie za sprawą ukazania się takich filmów, jak: "Galerianki" czy "Świnki". Społeczeństwo powoli wychodzi ze stereotypu prostytucji ukazującej, że zjawisko to dotyczy wyłącznie dziewcząt pochodzących z biednej i patologicznej rodziny, które wchodzą w ten proceder tylko i wyłącznie po to, aby zmienić swoją sytuację materialną. Zjawisko prostytucji dzieci może bowiem wystąpić niezależnie od pochodzenia i statusu materialnego rodziny. W obecnych czasach może ono mieć również postać prostytucji kulturowej, wpisując się we współczesny styl eksponowania ciała jako towaru.
Istotne jest także, jakie skutki będzie miała prostytucja dla nieletnich poddających się temu procederowi. Po pierwsze nasuwa się pytanie, czy młode osoby w wieku 14-16 lat mogą być w pełni świadome decyzji o podjęciu zachowań seksualnych. Osoby te często eksperymentują ze swoją seksualnością oraz są stymulowane przez różne nośniki informacji, takie jak telewizja, Internet czy prasa. Podejmując decyzję o podjęciu zachowań seksualnych, nie poddają się refleksji na temat tego, czym jest seks i nie wiąże się on dla nich z odpowiedzialnością. Po drugie osoby takie cechują się często niską samooceną, brakiem akceptacji lub szacunku do samego siebie, brakiem wiary w siebie, stawiają sobie wygórowane, często nierealistyczne wymagania i cele. Cechy te mogą wpływać na rozwój tych młodych ludzi, kształtowanie się ich osobowości oraz obrazu własnej osoby, które to wykształcą się w sposób nieprawidłowy i mogą mieć oni problemy z funkcjonowaniem w społeczeństwie.
Podsumowując, prostytucja nieletnich stanowi zagrożenie dla współczesnego społeczeństwa. Zjawisko prostytucji nieletnich występuje w znacznie większej skali niż jest to ukazywane. Skalę tego zjawiska widać już po wpisaniu w wyszukiwarkę internetową hasła "sponsoring" (który jest zawoalowaną formą prostytucji). Już w pierwszym linku znajdziemy mnóstwo ogłoszeń, z których duża liczba brzmi: "młoda, atrakcyjna". Przy czym osoby te nie podają swojego wieku i z pewnością znajdują się tam też ogłoszenia nieletnich. Z prostytucji jako procederu można wyjść, ale zjawisko to niewątpliwie odciśnie piętno na człowieku, jego psychice, samopoczuciu i samoocenie. Prostytucja zmienia wewnętrznie młodych ludziach - wiąże się z doświadczeniami urazowymi, które negatywnie wpływają na ich funkcjonowanie. A to właśnie ci młodzi ludzie będą kształtować świat, wychowywać dzieci oraz tworzyć relacje rodzinne i małżeńskie. Podejmowanie się prostytucji może wpłynąć na niewykształcenie cech i umiejętności, które są istotne w realizacji tych zadań. Konieczne jest zatem wprowadzenie nowych rozwiązań i szersza analiza tego tematu na przestrzeni społecznej.

Bibliografia:
1. Hołyst Brunon: Kryminologia. PWN Warszawa 2007.
2. Kurzępa Jacek: Młodzież pogranicza - "świnki" czyli o prostytucji nieletnich. Impuls Kraków 2010.
3. Świętochowska Urszula: Patologie cywilizacji współczesnej. Wyd. Adam Marszałek Toruń 1998.

Katarzyna Kubacka
III rok psychologii
Uniwersytet Śląski


Zaświadczenie onlinenumer online: 57 gości

reklama