Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
88
rok szkolny
2002/2003

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Konspekt zajęć z informatyki - klasa V

KONSPEKT ZAJĘĆ Z INFORMATYKI
(do programu "Informatyka 2000")

Klasa: V
Czas: 3 x 45 minut = 135 minut
Zagadnienie programowe: Rysowanie i malowanie

TEMAT LEKCJI: Wykonujemy operacje na fragmentach rysunku.

Cele ogólne:

Poznawcze:

 • Poznanie schematów kopiowania i przenoszenia fragmentów rysunku,
 • Rozróżnianie stylu przeźroczystego i nieprzezroczystego zaznaczenia,
 • poznanie zastosowań edytora grafiki do przetwarzania rysunku - menu OBRAZ.

  Praktyczne:

 • Zaznaczanie fragmentów rysunku,
 • Kopiowanie i przenoszenie fragmentów rysunku,
 • Stosowanie Schowka do kopiowania,
 • Zmiana rozmiaru fragmentu rysunków,
 • Stosowanie polecenia PRZERZUĆ/OBRÓĆ do przekształcania rysunku,
 • Stosowanie poznanych narzędzi do tworzenia rysunków na zadany temat.

  Wychowawcze:

 • Zwiększanie skuteczności działań,
 • Poszanowania cudzych prac,
 • Dbanie o estetykę tworzonych prac.

  Środki dydaktyczne:

 • Edytor grafiki Paint
 • Edytor tekstu WordPad
 • podręcznik: informatyka 2000
 • Płyta CD-ROM
 • Karta ćwiczeń

  TOK LEKCJI

  Część wstępna

  1.Czynności organizacyjne.
  2.Przypomnienie wiadomości

  Uczeń:

 • Omawia poznane narzędzia edytora grafiki
 • Otwiera plik

  Nauczyciel:

 • uzupełnia wypowiedzi uczniów,
 • poleca otworzyć plik,
 • omawia zadanie, które należy wykonać;
 • Odczytuje rozmiar rysunku.

  Część główna

  1. Kopiowanie i przenoszenie fragmentów rysunku

  Nauczyciel:

 • poleca zaznaczyć domek i instruuje, w jaki sposób to wykonać,
 • omawia cechy narzędzia ZAZNACZ,
 • informuje, jak zmienić rozmiary zaznaczonego fragmentu,
 • zwraca uwagę na możliwość powstania błędów, które należy usunąć pod LUPĄ,
 • poleca rozmieścić domki, wzorując się na rysunku;

  Uczeń:

 • W PRZYBORNIKU wyszukują i wybierają narzędzia ZAZNACZ
 • Precyzyjnie otaczają domek ramką
 • Wybierają styl przeźroczysty w POLU WYBORU CECH
 • kopiuje domek przeciągając rysunek myszką, z wciśniętym klawiszem CTRL zmniejsza rozmiar drugiego domku przeciągając krawędzie ramki,
 • dwukrotnie kopiuje domek i zmniejsza rozmiary kopii,
 • przenosi nowo utworzone kopie.
 • zapisuje rysunek w pliku OSIEDLE.

  2. Wykorzystanie Schowka

  Nauczyciel:

 • poleca umieścić drzewa pomiędzy domami (wg rysunku), korzystając z pliku ALEJA,
 • poleca uzupełnić rysunek;

  Uczeń:

 • objaśnia zastosowanie Schowka,
 • przypomina sposoby umieszczania danych w Schowku,
 • otwiera plik ALEJA z płyty CD-ROM,

 • zaznacza wybrane drzewo,
 • kopiuje je do Schowka, korzystając z menu EDYCJA,
 • otwiera plik OSIEDLE,
 • wkleja zawartość Schowka, korzystając z menu EDYCJA,
 • dostosowuje rozmiary skopiowanego drzewka,
 • przeciąga wklejony rysunek w wybrane miejsce,
 • umieszcza na rysunku drugie, inne drzewo,
 • uzupełnia rysunek o drogę i jadący nią samochód wg wzoru z podręcznika,
 • zapisuje zmiany w pliku na dysku;

  3. Przekształcanie fragmentów rysunku

  Nauczyciel:

 • poleca narysować choinkę,
 • omawia okno polecenia PRZERZUĆ/OBRÓĆ,
 • poleca wykorzystać odbicie symetryczne do narysowania choinki,
 • poleca narysować las, korzystając z utworzonej choinki i drzew z pliku ALEJA,
 • poleca wykonać ćwiczenia;

  Uczeń:

 • zauważa symetrię choinki,
 • opracowuje plan wykonania działania,
 • bierze nową kartkę,
 • rysuje OŁÓWKIEM połowę choinki,
 • zaznacza ją i wybiera styl przezroczysty,
 • kopiuje narysowaną połowę choinki,
 • otwiera okno polecenia PRZERZUĆ/OBRÓĆ,
 • wybiera opcję PRZERZUĆ W POZIOMIE,

  4. Samodzielne tworzenie rysunków

  Nauczyciel:

 • pomaga uczniom korzystać z pozostałych opcji polecenia PRZERZUĆ/OBRUĆ,
 • ocenia pracę uczniów;

  Uczeń:

 • wykonuje ćwiczenie 3.: rysuje bukiet kwiatów, kopiując je i obracając (podręcznik, ćw. 3, 4, 7),
 • wykonuje ćwiczenie 4.: rysuje kolorowy pojazd na żółtej drodze, dołącza cień (podręcznik, ćw. 10, str. 126),
 • wykonuje ćwiczenie 7.: rysuje śmieszną buzię, koloruje ją, rozciąga i pochyla,
 • wykonuje ćwiczenie 10.: rysuje aleję drzew, zachowując perspektywę,
 • podejmuje decyzję o zapisaniu lub rezygnacji z zachowania zmian.

  Część końcowa

  Uczeń:

 • przypomina, czego nauczył się na tej lekcji,
 • formułuje i zapisuje temat lekcji,
 • omawia poznane sposoby przekształcania fragmentów rysunku,
 • sporządza krótką notatkę,
 • omawia różnicę między stylem przezroczystym i nieprzezroczystym,
 • sporządza krótką notatkę.

  Nauczyciel:

 • uzupełnia i ocenia wypowiedzi uczniów,
 • pomaga sporządzić notatkę.

  Podsumowanie i zakończenie lekcji.

  KARTA ĆWICZEŃ

  Uczeń/uczennica ........................................
  Klasa ...............
  Data ...............

  1. Otwórz plik MOTYL i pokoloruj zawarty w nim rysunek. Zapisz wynik swojej pracy, nie zmieniając nazwy pliku.

  Rozwiązanie zadania umieść na dysku C:, z którego odczyta je później nauczyciel.

  2. Wykonaj rysunek według podanego wzoru. Zapisz gotowy rysunek w pliku MONITOR.

  Wzór:

  Rozwiązanie zadania umieść na dysku C:, z którego odczyta je później nauczyciel.

  3. Otwórz plik KWIATEK. Dokonaj poprawek na rysunku, korzystając ze wzoru. Zapisz gotowy rysunek w pliku.

  Rozwiązanie zadania umieść na dysku C:, z którego odczyta je później nauczyciel.

  mgr Krystyna Szostak
  Szkoła Podstawowa nr 1 w Osieku


 • Zaświadczenie online



  numer online: 47 gości

  reklama