Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
8760
rok szkolny
2010/2011

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Postęp techniki - komputer i internet w edukacji szkolnej

Edukacja, jak każdy obszar działalności człowieka w społeczeństwie, we wszystkich swoich sferach uwzględnia warunki, w których się odbywa, w tym również techniczne warunki życia społeczeństwa. Współczesna technologia informacyjna, która wyrosła na komputerach, ma obecnie olbrzymi wpływ na ucznia i całe społeczeństwo. Zasadniczym wyborem tego tematu jest moje osobiste zainteresowanie technologią informacyjną, a dokładniej wykorzystanie jej w pracy z dziećmi. Problem główny mojej pracy stanowi pytanie: W jaki sposób komputer i Internet znalazł zastosowanie w szkole?


REKLAMA

Chcąc zweryfikować hipotezę, przyjęto następujące szczegółowe problemy badawcze, które w mojej pracy przybrały formę pytań o następującej treści.
1. Postawy prawne reformy oświatowej i podstawy programowej kształcenia ogólnego i kształcenia specjalnego odnośnie wykorzystania technologii informacyjnej w szkole
2. Rola technologii informacyjnej w edukacji ucznia i nauczyciela
3. Przykładowe wykorzystanie i zastosowanie technologii informacyjnej w edukacji szkolnej w korelacji z wybranymi przedmiotami.

W związku z powyższym opierając się na specjalistycznej literaturze przedmiotu, rozporządzeniach i podstawie programowej, pragnę przedstawić wpływ rozwoju technologii informacyjnej na obecne warunki życia, pracy ucznia i nauczyciela. Pragnę również przeanalizować problem wykorzystania komputera i Internetu w edukacji szkolnej. Określić jego potrzeby i możliwości wykorzystania w procesie nauczania. W rozdziale I omówię zadania współczesnej szkoły w przygotowaniu uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, przedstawię założenia koncepcyjne – rozporządzenia MENiS. Pokrótce przedstawię Komputer i Internet jako element procesu dydaktycznego w edukacji dzieci. Omówię rolę technologii informacyjnej w pracy ucznia i nauczyciela.

W rozdziale II przeanalizuję wykorzystanie i zastosowanie komputera na wybranych zajęciach lekcyjnych - technika, w pracy terapeutycznej i korekcyjno-kompensacyjnej. Podejmę próbę odpowiedzi na pytania:
1. Jakie zadanie ma współczesna szkoła i nauczyciel w przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym;
2. Dlaczego nowoczesne środki multimedialne wspierają proces kształcenia?
3. Jakie potrzeby i możliwości wynikają z wykorzystania komputera i Internetu na lekcji w kształceniu ogólnym i specjalnym?

Obecnie jako nauczyciel uczę kilku przedmiotów, w kilku szkołach, które różnią się specyfiką pracy, treścią i ich metodologią. Coraz częściej wykorzystuję komputer w swojej pracy, zarówno przygotowując pomoce, dobierając programy multimedialne jak również wykorzystując technologię na zajęciach z grupą jak również w pracy indywidualnej z uczniem. W przyszłości pragnę jego jeszcze lepsze zastosowanie jako wymóg i potrzeba.

(...)

Pełna publikacja do pobrania bezpośrednio ze stron serwisu:

pobierz (ZIP - 43 KB)
Program WinZip 8.0 dostępny w Pomocy

Elżbieta Stempniak


Zaświadczenie onlinenumer online: 132 gości

reklama