Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
8694
rok szkolny
2010/2011

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Trzy tradycje oświatowe na Wyspach Brytyjskich

Można zdecydowanie stwierdzić, iż struktura organizacyjna systemu szkolnego w Wielkiej Brytanii nie jest jednolita, istnieją różnice pomiędzy organizacją oświaty w Irlandii Północnej i Szkocji oraz w Anglii i Walii, gdzie systemy są relatywnie podobne. Cechą charakterystyczną jest tu autonomia tych krain, zdecentralizowana administracja szkolna, samodzielność placówek edukacyjnych i wielotorowość kształcenia.

Administracja szkolna jest zdecentralizowana, zaś zarządzanie i odpowiedzialność za kształt i funkcjonowanie oświaty rozłożone jest pomiędzy organy administracji centralnej i lokalnej w poszczególnych krainach. Każda z nich posiada własną administrację, która jest jednocześnie organem Zjednoczonego Królestwa w określaniu wspólnych kierunków polityki oświatowej, minimum programowych, sposobów i wysokości finansowania, a także celów i kierunków badań naukowych. Nad realizacją wszystkich ustaleń czuwa 600 królewskich inspektoratów oświatowych. Od 1988 roku Ustawa o Reformie Edukacji wprowadziła obowiązkowy narodowy program nauczania (national curriculum), obejmujący 10 podstawowych przedmiotów (foundation subjects), z których angielski, matematyka i nauka stanowią przedmioty rdzenne (core subjects). Czas nauczania przedmiotów z obu grup nie jest zdefiniowany przez ustawę, szkoły mają prawo do indywidualnego doboru przedmiotów i metodologii nauczania oraz podręczników.


REKLAMA

W Anglii językiem nauczania jest język angielski. W Walii językiem nauczania jest język angielski lub walijski, lub oba języki jednocześnie. Rodzice mogą na ogół, choć nie zawsze, kształcić dziecko zgodnie ze swymi preferencjami dotyczącymi języka nauczania, wybierając określoną szkołę lub określony profil w szkole dwujęzycznej. W języku walijskim prowadzi się również edukację przedszkolną w niektórych placówkach oraz niektóre kursy w ramach tzw. further education (kształcenia na poziomie poniżej szkolnictwa wyższego dla osób, które przekroczyły wiek obowiązku szkolnego) i programy studiów w szkolnictwie wyższym, choć nie we wszystkich dziedzinach. Wszyscy uczniowie w Walii obowiązkowo uczą się języka walijskiego, jako pierwszego lub drugiego języka, przez cały okres kształcenia obowiązkowego. W Irlandii Północnej językiem nauczania jest język angielski, z wyjątkiem bardzo niewielkiej (ale rosnącej) liczby szkół, w których naucza się w języku irlandzkim oraz oddziałów irlandzkich w szkołach anglojęzycznych. Istnieją również placówki prowadzące edukację przedszkolną w języku irlandzkim.

(...)

ilustracja

Pełna, obszerna publikacja dostępna na naszej płycie CD
Płyta kompaktowa
serwisu Publikacje edukacyjne

Beata Kręciewska


Zaświadczenie onlinenumer online: 127 gości

reklama