Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
8552
rok szkolny
2010/2011

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Rozwiązywanie konfliktów w relacji nauczyciel-rodzic na drodze mediacji

Konflikty stanowią integralną i naturalną część życia człowieka.
Towarzyszą mu w każdej sferze życia, poczynając od konfliktów w sumieniu przy wyborze decyzji w sprawach osobistych, poprzez konflikty w rodzinie, wąskiej grupie przyjaciół, w miejscu pracy, konflikty z użyciem przemocy i siły, a skończywszy na potężnych konfliktach zbiorowych absorbujących uwagę wielu osób. Są stałym elementem życia społecznego obok relacji współdziałania i neutralności. Mogą być powodem zerwania kontaktów lub stać się przyczynkiem do konstruktywnej przemiany.


REKLAMA

Postrzeganie konfliktu przez człowieka zależy w znacznej mierze od tego, w jaki sposób sobie z nim radzi. Często ludzie, uświadamiając sobie siłę konfliktu, obawiają się go i postrzegają jako zjawisko wyłącznie negatywne; nie spostrzegają, że to nie konflikt jest źródłem walki, lecz sposób jego- rozstrzygania, tym samym nie biorą pod uwagę możliwości, że rozwiązanie konfliktu przeprowadzone w odpowiedni, konstruktywny sposób może doprowadzić m.in. do wzmocnienia tożsamości osoby lub grupy, spowodować jej spójną integrację, a czasem wręcz zmotywować do podejmowania działań związanych z zapobieganiem konfliktom.

W niniejszej pracy poruszę podstawowe zagadnienia teorii konfliktu, zajmę się rozważaniem na temat mediacji jako alternatywnej i skutecznej formy rozwiązywania konfliktów, jej przebiegiem, rolą mediatora oraz kompetencjami, jakie powinien posiadać. W drugiej części pracy skupię się szczegółowo na relacjach nauczyciel-rodzic i praktycznych metodach radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych opartych na porozumieniu bez przemocy. Metody te, są niezbędne do podtrzymania dalszej współpracy, której nadrzędnym celem jest dbałość o harmonijny rozwój dziecka w rodzinie, szkole i środowisku rówieśników.

(...)

Obszerna publikacja dostępna na naszej płycie CD
Płyta kompaktowa
serwisu Publikacje edukacyjne

Agnieszka Baranowska-Musik
Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. nr 1
w Poznaniu


Zaświadczenie onlinenumer online: 86 gości

reklama