Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
8469
rok szkolny
2010/2011

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

"Wybuchałem ku światu ...", czyli o poezji Juliana Przybosia

Danuta Zamącińska w szkicu poświęconym Julianowi Przybosiowi tak konkluduje swoje rozważania:

"Raz jeszcze potwierdza się przekonanie, że o urodzie dojrzałej sztuki decyduje niepodobieństwo i podobieństwo zarazem do świata wartości, wypracowanych przez poprzedników." (D.Zamącińska, Przyboś wobec Mickiewicza [w.:] "Roczniki Humanistyczne", Tom XVIII, zeszyt 1, Lublin 1970, s. 174)


REKLAMA

Ważne są to słowa do zrozumienia zjawiska, jakie stanowi skomplikowana poezja Przybosia. Tym samym tłumaczą one miejsce poety w łańcuchu tradycji polskiej literatury wykorzystującej motywy akwatyczne. W bogatym dorobku artystycznym jednego z twórców krakowskiej Awangardy tzw. "wiersze morskie" nie zajmują pozycji dominującej. Pisane na przestrzeni kilkudziesięciu lat teksty, wypełniają jednak wiedzę o sposobie konstrukcji świata przedstawionego w utworach Przybosia.

Odwołując się do sugestii interpretacyjnych autora przedmowy do tomiku wierszy Przybosia, należy zaznaczyć, że utwory w dwojakiej wersji realizują obraz morza. (Opracowaniem tekstów i wstępem do wydania zajął się Andrzej K.Waśkiewicz. Por. Julian Przyboś, Wiersze morskie, Gdańsk 1987 )Pierwsze teksty traktują wodny pejzaż jako typowe miejsce pracy człowieka. Druga wersja morza, o wiele bardziej interesująca, nawiązuje do motywu turysty - żeglarza, który próbuje zmierzyć się z literacką tradycją opisów wodnego krajobrazu.

(...)

Pełna publikacja do pobrania bezpośrednio ze stron serwisu:

pobierz (ZIP - 17 KB)
Program WinZip 8.0 dostępny w Pomocy

Janusz Czuba
Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Ożarowie


Zaświadczenie onlinenumer online: 30 gości

reklama