Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
839
rok szkolny
2003/2004

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Leśne wagary a Unia Europejska, czyli jak przyjemnie i pożytecznie spędzić "Dzień wagarowicza"

Jeszcze kilka lat wstecz wydawałoby mi się rzeczą mało prawdopodobną, abym mogła współpracować jako nauczyciel historii z kołem łowieckim. Jednak już od trzech lat współpraca ta istnieje, roztacza coraz szersze kręgi, coraz więcej osób jest w nią zaangażowanych i pojawiają się coraz to nowe tematy, które można wspólnie realizować. Z dużym zainteresowaniem śledzę artykuły opisujące współpracę dzieci i młodzieży z kołami łowieckimi w ramach konkursu "Z myślą o przyszłości". Działania te na pewno przynoszą wymierne korzyści dla obu stron. Dobrze byłoby, gdyby nie były to działania jednorazowe. Jak już wspomniałam nasza szkoła (tj. Gimnazjum w Laskach) współpracuje z Kołem Łowieckim "Cyranka" nr 7 w Kostowie już od trzech lat, jak również z Leśnym Zakładem Doświadczalnym w Siemianicach. Nasza współpraca z kołem łowieckim i Leśnym Zakładem Doświadczalnym istnieje nadal. Wspólnie z koleżanką - nauczycielką biologii - w tym roku szkolnym zaplanowałyśmy spędzenie dnia wiosny na łonie natury. Dzień ten zwany powszechnie dniem wagarowicza sprzyja ucieczkom ze szkoły na łono przyrody. My postanowiłyśmy wyjść temu naprzeciw - zorganizowałyśmy wyjazd pod hasłem " Wiosenne spotkania z historią i przyrodą". Skorzystałyśmy z gościnności Koła Łowieckiego "Cyranka", jak też życzliwości Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Siemianicach. Na dwa tygodnie przed wyjazdem uczniowie klas I i II gimnazjum podzielili się na cztery grupy - dwie historyczne i dwie biologiczne. Każda grupa otrzymała materiały z których później miał odbyć się konkurs. Grupa historyczna otrzymała artykuły z "Łowca Polskiego" dotyczące historii łowiectwa, a grupa biologiczna materiały dotyczące działalności Leśnego Zakładu Doświadczalnego i bogactwa flory i fauny okolicznych lasów, w szczególności ptaków występujących w naszych lasach. W dniu 21 marca mimo wietrznej pogody wyruszyliśmy autokarem do Kostowa. Tam zostaliśmy przyjęci przez myśliwego, członka Koła Łowieckiego nr 7 "Cyranka". Uczniowie rozpalili ognisko i wysłuchali gawędy łowieckiej, następnie zaproszony gość pan Marcin Rachel - przedstawiciel OTOPu - opowiedział o ptakach tutejszej okolicy. Dużą atrakcją był fakt, że młodzież mogła podziwiać ptaki - oglądając je na kostowskich stawach przez teleskop przywieziony przez pracownika Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Siemianicach panią Krystynę Ertel.


REKLAMA

W tym dniu mieliśmy wyjątkowe szczęście, uczniowie mogli podziwiać orła bielika , bekasy, czajki, czaplę siwą i łabędzie. Należy wspomnieć o bardzo ciekawych opowieściach pani K.Ertel, która jest jednocześnie leśnikiem i myśliwym. Uczniowie zadawali dużo pytań i uzyskiwali wyczerpujące odpowiedzi. Na koniec odbył się konkurs ze znajomości otrzymanych wcześniej materiałów. Okazało się, że uczniowie byli znakomicie przygotowani. Przy ognisku i pieczonych ziemniakach szybko minął nam czas. Uczniowie spędzili ten dzień nie w murach szkoły, a na łonie przyrody i to bardzo owocnie. Wracaliśmy do szkoły we wspaniałym nastroju. Była to dopiero pierwsza część naszego projektu, którego finał zaplanowałyśmy na Dzień Ziemi. Co będziemy robić dalej ? - rozpatrywać aspekty: łowiectwo-tradycja, polska tożsamość, ekologia - a Unia Europejska. Jak wspomniałam na wstępie wspólna działalność młodzież-myśliwi może roztaczać coraz szersze kręgi. Założyłyśmy w międzyczasie z koleżanką Szkolny Klub Europejski (jakich jest już wiele w kraju), lecz elementem priorytetowym jest ekologia w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Chcemy w ramach działalności klubu przybliżyć uczniom inny aspekt łowiectwa polskiego w Unii Europejskiej, a mianowicie historyczny. Wiele mówi się o tym co my wniesiemy do "wspólnej" Europy, jaki jest nasz dorobek kulturalny itd. Ja śledząc w "Łowcu Polskim" artykuły dotyczące historii polskiego łowiectwa, tradycji, nawet kuchni myśliwskiej doszłam do wniosku , że jest to wspaniała dziedzina, którą możemy się poszczycić w Europie, poprzez chlubną działalność polskich władców - szczególnie Jagiellonów - w dziedzinie prawodawstwa łowieckiego, polskich obyczajów. A chociażby polska kuchnia myśliwska - czyż to nie wspaniała karta w naszym "paszporcie" do Unii Europejskiej ? To trzeba uczniom uzmysłowić i uważam, że zajęcia szkolnych klubów europejskich są tutaj najlepszym miejscem. Na poszczególnych lekcjach mówimy o polskich laureatach nagrody Nobla, o wieszczach narodowych, z których jesteśmy dumni i słusznie, lecz na aspekt łowiecki nie zwraca się w szkole uwagi - a przecież warto. Dlatego też zajęcia w naszym klubie europejskim poświęcone będą niejednokrotnie tej tematyce . Mamy również nadzieję, że w dniu 21 marca "leśne wagary" staną się tradycją naszej szkoły.

Jolanta Jelonek
Gimnazjum w Laskach


Zaświadczenie onlinenumer online: 88 gości

reklama