Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
8356
rok szkolny
2010/2011

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Niedostosowanie społeczne w świetle badań i literatury

Człowiek jako istota społeczna, przebywająca w społecznym otoczeniu musi dostosować się do wymagań, jakie stawia każdemu człowiekowi. Aby takie dostosowanie jednostki do środowiska społecznego mogło nastąpić, musi ona akceptować wzorce, wartości, normy i celem powszechnie uznane za otoczenie, w którym jednostka żyje.


REKLAMA

Większość ludzi potrafi prawidłowo ułożyć swoje stosunki z otoczeniem, dostosować się do środowiska społecznego, w którym przebywa. W każdej grupie społecznej można spotkać takie jednostki, które w wyniku zadziałania określonych czynników mają trudności w dostosowaniu się do otoczenia społecznego. Jednostki takie nazywa się jednostkami społecznie niedostosowanymi albo społecznie nieprzystosowanymi. Jednostki społecznie niedostosowane dokonują czynów sprzecznych z interesem społecznym. Problem społecznego niedostosowania posiada duże znaczenie społeczne. W interesie społeczeństwa jest, aby przeciwdziałać temu negatywnemu zjawisku, jakim jest społeczne niedostosowanie dzieci. Wczesna diagnoza, znajomość podstaw społecznego niedostosowania stanowi warunek działalności profilaktycznej i resocjalizacyjnej. Ponieważ różne i złożone są przyczyny społecznego niedostosowania, a w zależności od etiologii różne objawy, istnieją niejednolite kryteria określające to zjawisko, a w związku z tym niejednoznaczna terminologia.

(...)

Pełna publikacja dostępna bezpośrednio ze stron serwisu:

otwórz (PDF - 59 KB)
lub prawym przyciskiem myszy: Zapisz element docelowy jako...
Do odczytu dokumentu konieczny jest np. program Adobe Reader

Magdalena Kubica


Zaświadczenie onlinenumer online: 135 gości

reklama