Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
808
rok szkolny
2003/2004

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Plan metodyczny: "Zastosowanie galerii ClipArt i WordArt w dokumentach edytora Word na przykładzie ogłoszeń"

Publikacja zawiera przykład analizy dydaktycznej zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Analizę dydaktyczną, najlepiej przedstawić w formie „mapki dydaktycznej”. Istotnym przy projektowaniu wspomnianej mapki jest to aby poszczególne cele szczegółowe lekcji wyrazić przy użyciu czasowników operacyjnych.

Następnym etapem planowania zajęć jest przygotowanie planu metodycznego zajęć, spójnego z mapką dydaktyczną, zawierającego: temat zajęć, cele ogólne (w rozbiciu na cele poznawcze, praktyczne i wychowawcze) oraz plan (najlepiej w postaci tabeli, zawierający: ogniwa zajęć, opis czynności uczniów, czynności nauczyciela, środki dydaktyczne i ocenę

Istotną czynnością nauczyciela na zajęciach edukacyjnych jest także ocena pracy uczniów, umieszczana najczęściej na końcu zajęć.

Przedstawiony plan metodyczny może być nieocenioną pomocą dla wszystkich młodych nauczycieli poszukujących wskazówek do wybrania najwłaściwszej strategii nauczania z wykorzystaniem komputera na lekcji.


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Waldemar Czapiewski
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie


Zaświadczenie onlinenumer online: 38 gości

reklama