Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
6775
rok szkolny
2009/2010

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Jak zapobiegać cyberprzemocy ?

Najważniejszym czynnikiem organizacji pracy szkoły jest zapewnienie każdemu uczniowi bezpieczeństwa. Jednym z elementów bezpieczeństwa jest tzw. cyberprzemoc, która w moim rozumieniu oznacza wszelkiego rodzaju negatywne działania związane z użyciem technologii informacyjnych, komunikacyjnych oraz sprzętu foto-video. Najlepszym sposobem na jej zwalczanie są działania profilaktyczne, bowiem zdecydowanie lepiej jest jej zapobiegać niż zwalczać zaistniałe negatywne zjawiska.

Główne działania powinny więc zmierzać w kierunku ograniczenia tego zjawiska lub całkowitego wyeliminowania. Aby podejmowane działania były skuteczne szkoła musi spełniać kilka warunków. Jednym z nich jest stworzenie w szkole takiej atmosfery, która opiera się na życzliwości, bezstresowości, wzajemnym szanowaniu się i dużym zainteresowaniu ze strony dorosłych. Należy wytworzyć pozytywne relacje na linii nauczyciel-uczeń a także rodzic-nauczyciel, a jeszcze lepiej pełną współpracę i dobre szczere relacje w kontaktach: nauczyciel-uczeń-rodzic. Zapobieganie cyberprzemocy, to również stworzenie takich przepisów i zasad, które przewidują określony system kar.

Szkoła (dyrektor, nauczyciele, pedagog) powinna natychmiast reagować na wszelkie przejawy agresji i skutecznie je tłumić w zarodku. To na niej spoczywa zdobycie wiedzy o sposobach postępowania z ofiarami, sprawcami, świadkami przemocy. Ofiara przemocy natomiast powinna dokładnie wiedzieć, co należy w takiej sytuacji zrobić, do kogo się zwrócić o pomoc, jak zachować dowody przemocy.

Dodatkowym skutecznym elementem zwalczania cyberprzemocy w szkole jest tzw. monitoring, który jeśli jest dobrze założony i właściwie umiejscowiony w ogromnym stopniu przyczynia się do jej ograniczenia zarówno na terenie szkoły, jak i poza nią. Każde działanie, którego celem jest ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska cyberprzemocy musi być oparte na takich działaniach, które dostarczą uczniom odpowiedniej wiedzy o tym zjawisku oraz właściwego i umiejętnego korzystania z technologii informacyjnej.

Uczniowie muszą być w pełni świadomi jak należy właściwie korzystać z nowoczesnych technologii takich jak: komputer, internet, telefon komórkowy, aparat cyfrowy, kamera video itp. oraz jakie zagrożenia one niosą w przypadku niewłaściwego użytkowania, a także o grożących konsekwencjach w przypadku łamania zasad łącznie z karą więzienia. Uważam, że w każdej szkole przynajmniej jeden nauczyciel powinien opracować program zapobiegania cyberprzemocy, aby jeszcze skuteczniej szkoła mogła działać w tym kierunku.

W roku 2008 opracowałem własny program autorski p.n. "Stop cyberprzemocy" i od tamtej pory systematycznie go realizuję na lekcjach informatyki we wszystkich klasach. Organizuję pogadanki, konkursy związane z tematyką cyberprzemocy, a także przygotowałem gazetkę tematyczną, na której znajdują się najważniejsze informacje związane z problematyką cyberprzemocy: ważne telefony, adresy stron www. itp. Stwierdzam, iż podjęte przeze mnie działania przyczyniły się do tego, że obecnie zjawisko cyberprzemocy w mojej szkole praktycznie spadło do zera, co jest naprawdę wielkim sukcesem. Pragnę jednak podkreślić, że do powyższych działań włączają się również wszyscy pracownicy szkoły, rodzice. Porady w zwalczaniu cyberprzemocy oferuje także poradnia psychologiczno-pedagogiczna oraz policja.

Jacek Sienkiewicz
Zespół Szkół nr 1
w Grudziądzu


Zaświadczenie onlinenumer online: 40 gości

reklama