Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
6677
rok szkolny
2009/2010

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Prawa dziecka - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009

Najważniejszym międzynarodowym dokumentem stanowiącym o prawach dzieci jest Konwencja Praw Dziecka, uchwalona jednogłośnie przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989r. (W.Walc, Prawa dziecka a szkoła, "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 2005, nr6, s.16-24.), ratyfikowana przez 192 państwa. Ponadto w XX wieku powstały dwa inne ważne dokumenty sankcjonujące prawa najmłodszych obywateli, to Deklaracja Praw Dziecka, przyjęta przez Ligę Narodów w 1924r. (tzw. Deklaracja Genewska) oraz Deklaracja Praw Dziecka z 1959r.

W Polsce Konwencja Praw Dziecka obowiązuje od 7 lipca 1991 roku. Oprócz tego dokumentu najważniejszymi aktami prawnymi odnoszącymi się do dziecka są Konstytucja RP oraz Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka.

Niniejsze zestawienie bibliograficzne opracowano w oparciu o elektroniczne bazy danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, Biblioteki Narodowej (Przewodnik Bibliograficzny i Bibliografia Zawartości Czasopism) oraz bazy danych dolnośląskich bibliotek pedagogicznych. Zestawienie obejmuje 234 pozycje, numerowane łącznie wydawnictwa zwarte i artykuły z czasopism z lat 2000-2009. Opisy bibliograficzne wydawnictw zwartych opracowano na podstawie normy PN-82/N-01152.01 Opis bibliograficzny. Książki a artykułów z czasopism na podstawie normy PN-97/N-001152-2. Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie.


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Joanna Popów-Bogdoł
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu
Filia w Strzelcach Opolskich


Zaświadczenie onlinenumer online: 78 gości

reklama