Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
6625
rok szkolny
2009/2010

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Diagnoza i terapia logopedyczna dziecka z niedokształceniem mowy towarzyszącemu niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym

Na podstawie szczegółowego badania logopedycznego, wywiadu z matką i własnych obserwacji stwierdziłam: niedokształcenie mowy towarzyszące niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym. Zaburzenie mowy utrudniają dziecku kontakty z rówieśnikami. Uczennica posługuje się prostymi zdaniami i równoważnikami zdań, wyrazistość wypowiedzi jest obniżona. Dziecko nie opanowało systemu słowotwórczego.

Dziewczyna rozumie polecenia, prawidłowo interpretuje związki przyczynowo-skutkowe. Występują elizje, redukcja sylaby nagłosowej. Występuje uproszczenie grup spółgłoskowych, opuszczanie sylab i głosek, redukcja głoski nagłosowej, asymilacja, upodobnienia do głoski nagłosowej. Podstawową przyczyną takiego stanu mowy jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym.

Dziecko nie rozumie poleceń złożonych, ale nie mam podstaw do sądu, że słuch fonematyczny u dziewczynki jest zaburzony.

Upośledzenie umysłowe wiąże się z zakłóceniem takich procesów intelektualnych jak: wnioskowanie, uogólnianie, abstrahowanie. W efekcie tych zakłóceń dochodzi do zaburzeń wszelkich form werbalnych. Stopień niedorozwoju mowy rośnie proporcjonalnie do stopnia upośledzenia umysłowego. Znaczy to, że im większy deficyt umysłowy, tym większe opóźnienie rozwoju mowy. Upośledzenie umysłowe jest sprzężone z zaburzeniami mowy. Zaburzenia te występują w złożonej postaci. Są to zespoły wad o zróżnicowanej etiologii i patogenezie.

Program usprawniania logopedycznego.

1. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej poprzez nadawanie komunikatom określonych znaczeń-wzmacnianie pozytywne, zachęcanie do porozumiewania się z otoczeniem

 • Wprowadzanie i utrwalanie zwrotów grzecznościowych
 • Wyrażanie woli: chcę, nie chcę, lubię, nie lubię

  2. Rozwój słownika biernego i czynnego

  3. Mówienie (tworzenie wypowiedzi)

 • Ćwiczenia w użyciu form fleksyjnych
 • Ćwiczenia w tworzeniu zdań prostych
 • Rozwój zdania prostego
 • Ćwiczenia w tworzeniu zdań złożonych
 • Ćwiczenia w tworzeniu dłuższych wypowiedzi

  4. Usprawnianie czynności fizjologicznych w obrębie narządu mowy

 • Ćwiczenia w połykaniu
 • Nauka żucia
 • Ćwiczenia odgryzania
 • Ćwiczenia oddechowe: zwiększenia siły wydechu, pogłębianie oddechu, wydłużenie fazy wydechowej

  5. Ćwiczenia myślenia przyczynowo-skutkowego - układanie i opowiadanie historyjek obrazkowych

  6. Grupa ćwiczeń wzmacniających koncentrację uwagi

  7. Ćwiczenia motoryki dużej i małej zabawy ruchowe, łapanie, rzucanie piłki i przedmiotów do celu

  8. Rozwijanie świadomości ułożenia aparatu artykulacyjnego przez wielozmysłową stymulację - ćwiczenia artykulacyjne, ćwiczenia wyrazistości wypowiedzi

  9. Ćwiczenia logorytmiczne.
  - wyklaskiwanie,
  - marsz w rytm muzyki, reagowanie tempem wolnym, szybkim,
  - nucenie melodii, śpiewanie

  10. Włączenie dziewczynki do obowiązków wykonywanych w szkole przez uczniów typu ścieranie tablicy, podlewanie kwiatów.

  Beata Tyszka
  Publiczne Gimnazjum
  im. Papieża Jana Pawła II
  w Czerwinie


 • Zaświadczenie online  numer online: 117 gości

  reklama