Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
63
rok szkolny
2002/2003

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Pierwszy kontakt z komputerem

Konspekt lekcji - Szkoła Podstawowa - klasa 3 - nauczanie zintegrowane

Temat: Pierwszy kontakt z komputerem

Klasa: 3 szkoły podstawowej.

Zagadnienie: Zapoznanie uczniów z komputerami i ich możliwościami. Komputery jako narzędzie pracy i rozrywki

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne tj. 90 minut.

Cele lekcji:

Uczeń powinien w zakresie informatyki:

 • Znać pojęcia z zakresu informatyki: komputer, monitor, klawiatura, myszka, płyta CD-ROM, napęd CD, drukarka.
 • Posiadać umiejętności: włączenia i wyłączenia komputera, używania myszki w pracy z komputerem, uruchomienia płyty CD-ROM, przeglądania prostych encyklopedii multimedialnych, korzystania z opcji "drukuj" tych encyklopedii
 • Uczeń powinien uświadomić sobie, jakie korzyści płyną z używania komputera w domu i w szkole.

  Metody nauczania: pogadanka, elementy wykładu, prezentacja, ćwiczenia.

  Formy organizacyjne: stanowisko komputerowe, praca grupowa i samodzielna.

  Środki dydaktyczne: stanowisko komputerowe, programy multimedialne na CD-Romach.

  Plan lekcji:
  1. Część organizacyjna sprawdzenie obecności
  2. Podanie tematu lekcji i zapoznanie z nim uczniów.
  3. Ogólne omówienie budowy komputera i zasad pracy z nim.
  4. Ogólne zapoznanie uczniów z programami dla nich przeznaczonymi
  5. Włączenie komputerów, zalogowanie się do sieci,
  6. Omówienie zasad pracy z płytami i napędem CD.
  7. Zapoznanie uczniów z podstawowymi urządzeniami współpracującymi z komputerem za pomocą encyklopedii techniki "Jak to działa"
  8. Wyszukiwanie przez uczniów informacji w encyklopediach multimedialnych
  9. Podsumowanie pracy
  10. Zakończenie.

  Przebieg lekcji:

  Ad 3)
  Ogólna budowa komputera: jednostka centralna, monitor, klawiatura, myszka (zwrócenie uwagi na lewy i prawy przycisk myszki). Podstawowe funkcje poszczególnych elementów.
  Zwrócenie uczniom uwagi na higienę pracy z komputerem: czas przeznaczony na pracę i zabawę, bezpieczne i trwałe korzystanie ze sprzętu.

  Ad 4)
  Uczniowie poznają następujące encyklopedie multimedialne:

 • Encyklopedia multimedialna PWN: obecnie jedna z najpopularniejszych. Każda karta mieści jedno hasło, któremu towarzyszyć mogą zdjęcia, animacje, mapy, nagrania muzyczne, itp.
 • Jak to działa: encyklopedia techniki, poznajemy urządzenia techniczne i sposób ich działania, prawa techniki, sylwetki odkrywców i historię wynalazków
 • Historia świata: program omawiający najważniejsze wydarzenia historyczne, oraz zjawiska kulturowe i gospodarcze na wszystkich kontynentach
 • Encyklopedia wszechświata: poświęcona jest astronomii i historii podboju kosmosu
 • Encyklopedia przyrody: przedstawia w sposób barwny i przystępny faunę i florę ziemi.
 • Encyklopedia człowieka: interaktywna podróż do wnętrza człowieka. Dzięki niej możemy poznać wszystkie części ciała, ich położenia, budowę i zasady funkcjonowania

  Ad 5)
  Zwrócenie uwagi uczniów na właściwe posługiwanie się płytą CD-ROM I odpowiednie wkładanie jej do napędu

  Ad 6)
  Uruchomienie w komputerze programu "Jak to działa". Zaznajomienie uczniów z techniką hipertekstu (linków), odwołujących się do innych tekstów. Próby na stronie głównej i przejście do strony "komputer osobisty". Poznawanie przez uczniów podstawowych urządzeń współpracujących z komputerem (za pomocą strony głównej poświęconej komputerowi odwołać się możemy do: modemu, drukarki, monitora, jednostki centralnej, myszy, klawiatury, i.t.d.).
  Poznanie opcji "drukuj" programów komputerowych
  Odkrywanie przez uczniów tajników działania innych urządzeń technicznych, praw fizyki i historii wynalazków w programie "Jak to działa".

  Ad 7)
  Nauczenie poprawnego zamykania programów komputerowych
  Rozdanie uczniom, według ich zainteresowań pozostałych programów multimedialnych, by umożliwić im samodzielne poszukiwanie interesujących ich informacji..

  Ad 8)
  Zakończenie pracy z komputerem: poprawne wyłączenie komputera .
  Porównanie przez uczniów pracy z klasycznymi a multimedialnymi środkami informacji.
  Rozdanie uczniom jako "notatki" z lekcji wydruku strony encyklopedii "Jak to działa" poświęconej komputerowi osobistemu.

  Jolanta Bożejewicz
  Zespół Szkół Publicznych w Rozdrażewie


 • Zaświadczenie online  numer online: 134 gości

  reklama