Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
5659
rok szkolny
2008/2009

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Wypracowanie przykładowych programów zajęć pozalekcyjnych i efekty ich realizacji wpływające na zwiększenie oferty szkoły

Zachodzące we współczesnym świecie przemiany przynoszą, wzrastającą ilość czasu wolnego. Do przyczyn tego zjawiska można zaliczyć postępujące procesy automatyzacji produkcji, pogłębiający się podział pracy, intensyfikację procesów kształcenia oraz bezrobocie.

Sposób wykorzystania czasu wolnego jest jednym z istotnych czynników kształtujących ogólną kulturę człowieka.

Wśród wielu czynników wywierających wpływ na kulturę czasu wolnego dzieci szczególnie ważną rolę odgrywa oddziaływanie domu rodzinnego i grupy rówieśniczej, a przede wszystkim kultura czasu wolnego samych rodziców oraz formy i poziom sprawowania przez nich opiekę nad dziećmi.

Kultury czasu wolnego można i trzeba się uczyć. Ma to szczególnie duże znaczenie dla dzieci młodszych klas szkoły podstawowej. Ich stosunkowo plastyczna psychika, wiek względnej stabilizacji przed okresem dojrzewania i nieduży zasób doświadczeń sprawiają, że przyjęty w tym okresie system wartości pozostawia trwałe ślady.

Najpopularniejszymi formami spędzania wolnego czasu pozostawiającego po odrobieniu szkolnych zadań domowych i wypełnieniu domowych obowiązków jest oglądanie telewizji, zabawy na podwórku, gry i zabawy z rówieśnikami lub rodzeństwem, czytanie książek i czasopism, spacery i wycieczki oraz rozwijanie swojego hobby. Im wyższy jest poziom kultury i wykształcenia rodziców, tym bardziej urozmaicona jest treść i formy spędzania wolnego czasu dziecka.

(...)

Pełna publikacja...


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Barbara Ginał


Zaświadczenie onlinenumer online: 22 gości

reklama