Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
4943
rok szkolny
2007/2008

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Tak i nie dla powszechności technologii komputerowej

Ze względu na uwarunkowania międzynarodowe, szczególnie związane z przystąpieniem Polski do UE, istnieje pilna potrzeba określenia zasięgu działań państwa w zakresie wdrażania technologii informacyjnej do edukacji.

Naglącą staje się potrzeba stworzenia Programu Rozwoju Polskiej Edukacji w warunkach masowego zastosowania technologii informacyjnej, co spowoduje lepsze przygotowanie absolwentów szkół zawodowych i średnich do pracy i dalszej nauki. Pozwoli także wzmocnić konkurencyjność gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zdolnej do długofalowego, harmonijnego rozwoju, zapewniającej wzrost zatrudnienia i osiągnięcie spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym i krajowym.

Powszechne i staranne przygotowanie uczniów do wykorzystania technologii informatycznej będzie miało daleko idące skutki w obszarze społecznym, ekonomicznym oraz nauce i edukacji.

Analizując kierunki zmian zachodzących w edukacji pod wpływem nowoczesnych technologii możemy dostrzec kilka prawidłowości. Decydują one o organizacji oraz samym procesie edukacyjnym. Do wspomnianych prawidłowości zaliczyć możemy:
1. Powszechność technologii informacyjnej w edukacji. Nowoczesne komputery (multimedialne) i urządzenia wspomagające naukę będą dostępne dla każdego uczącego się.
2. Dostępność do sieci komputerowych. Klasy będą połączone ze sobą oraz ze światem zewnętrznym poprzez globalną sieć.
3. Oprogramowanie edukacyjne będzie integralną częścią programu. Programy muszą charakteryzować się wysoką jakością oraz motywować do działania (wciągać do pracy jak najlepsze gry video).
4. Platforma technologii informacyjnej tworzyć będzie warunki do jedności kształcenia dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Będzie mniej wyrazisty podział pomiędzy edukacją powszechną dzieci i młodzieży oraz dorosłych (Siemieniecki, 2003, s.12-14).

Komputer i sieć internetowa wciągają w swe podwoje coraz większe rzesze młodych ludzi. Międzynarodowa Unia Telekomunikacji szacuje, że z sieci korzysta dzisiaj blisko 900 milionów osób ("Polityka", 2005, nr 47). W Polsce, co 8 mieszkaniec powyżej 15. roku życia ma dostęp do Internetu.

Ograniczenie dostępu to wciąż zbyt wysoki dla wielu rodzin koszt sprzętu komputerowego oraz koszt dostępu do Internetu. Jednak dzięki takim akcjom i projektom jak "Internet w każdej szkole", "Interkl@sa", czy "Internet za złotówkę" coraz więcej placówek oświatowych wyposażonych jest w pracownie komputerowe z dostępem do sieci. Coraz więcej szkół dba również o to, żeby komputery były wykorzystywane nie tylko na lekcjach informatyki, ale także podczas innych zajęć, również tych pozalekcyjnych.

Bez wątpienia komputer i Internet ułatwiają poruszanie się po "globalnej wiosce". (McLuhman, 2001). Wykorzystywanie tych narzędzi w edukacji daje nowe możliwości. Ciekawe programy zachęcają uczniów do nauki. Możliwość wizualizacji problemów, zobaczenia z bliska odległych zakątków świata, wizyty w odległych galeriach sztuki z pewnością powodują, że lekcje stają się ciekawsze. Jednak edukacyjny wymiar Internetu to zaledwie mały odcinek szerokiego zastosowania sieci (Szpunar, 2006, s.27).

(...)

Pełny artykuł...

Publikacja dostępna na naszej płycie CD
Płyta kompaktowa
serwisu Publikacje edukacyjne

Joanna Dobiegała
Zespół Szkół w Działyniu


Zaświadczenie onlinenumer online: 39 gości

reklama