Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
4544
rok szkolny
2007/2008

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Placówki organizujące zajęcia pozaszkolne

Placówki pozaszkolne wspomagają szkołę w organizowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Zajęcia pozaszkolne są organizowane przez różne instytucje, które działają niezależnie od szkoły. Mogą to być instytucje pozaszkolne, specjalnie powołane do pracy z dziećmi w wieku szkolnym np. młodzieżowe domy kultury, domy kultury dzieci i młodzieży oraz instytucje kulturalne i oświatowe przeznaczone dla dorosłych, które udostępniane są dzieciom częściowo lub całkowicie, prowadzą sekcje, kluby młodzieżowe, jako swoją dodatkową działalność np. kluby sportowe. W pierwszej grupie znajdują się placówki wychowania pozaszkolnego podporządkowane resortowi oświaty i szkolnictwa wyższego: pałace młodzieży, młodzieżowe domy kultury, domy kultury dzieci i młodzieży, pozaszkolne placówki kierunkowe, ogniska pracy pozaszkolnej, ogrody jordanowskie, place gier i zabaw, młodzieżowe świetlice dworcowe, ośrodki wychowania fizycznego oraz międzyszkolne kluby sportowe. Do drugiej grupy zaliczamy: placówki resortu kultury i sztuki posiadające sekcje dziecięce i młodzieżowe (domy kultury, kluby, zespoły, biblioteki), placówki prowadzone przez związki zawodowe posiadające sekcje dziecięce i młodzieżowe (związkowe domy kultury, świetlice przyzakładowe) i placówki pozaszkolne prowadzone przez społeczne organizacje wychowawcze.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Magdalena Tomkowicz


Zaświadczenie onlinenumer online: 145 gości

reklama