Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
4294
rok szkolny
2006/2007

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Zastosowanie komputera i innych środków medialnych w edukacji

Celem mojej pracy jest przybliżenie nauczycielom sposobów zastosowania i wykorzystania komputera oraz innych środków multimedialnych w nauczaniu. Jednym z zadań współczesnej szkoły jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Znalazło to odbicie w zadaniach ogólnych szkoły opisanych w Podstawie programowej kształcenia ogólnego (MEN, 15 luty 1999 r.). Nauczyciele powinni stwarzać uczniom jak najlepsze warunki do nabywania umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz posługiwania się w tym technologią informacyjną. Można to osiągnąć poprzez przygotowanie uczniów do posługiwania się komputerem i technologią informacyjną, a następnie wykorzystania tej technologii na zajęciach z różnych przedmiotów.

W nowej szkole istnieje potrzeba odejścia od tradycyjnego, encyklopedycznego przekazywania wiedzy, na rzecz kształcenia rozwijającego myślenie. Kształcenie takie wymaga nabycia szeregu umiejętności, które można zdobyć posługując się technologią informacyjną. Każdy nauczyciel powinien posiadać umiejętności w zakresie zastosowania technologii informacyjnej w edukacji. Na polskim rynku oprogramowania istnieje coraz więcej programów edukacyjnych, które pozwalają na wizualizację nauczanych treści, co korzystnie wpływa na efekty nauczania.

Niniejsza praca przedstawia wykorzystanie multimediów, a w szczególności komputera w Szkole Podstawowej w Jeżówce.

Zastosowanie komputera w edukacji przedstawiłam w rozdziale I. Przybliżyłem w nim wzrost znaczącej roli technologii informacyjnej w edukacji, omówiłem wykorzystanie komputera w nauczaniu jako narzędzia poznawczego oraz konsekwencje wynikające z wprowadzenia komputerów do szkół.

Rozdział II poświęciłem zastosowaniu komputerów w procesie nauczania i pracy Szkoły Podstawowej w Jeżówce. Dokonałem przeglądu najczęściej używanych programów edukacyjnych.

Rozdział III został poświęcany wykorzystaniu Internetu w edukacji.

(...)

Obszerna praca w pełnej wersji...

Publikacja dostępna na naszej płycie CD
Płyta kompaktowa
serwisu Publikacje edukacyjne

Robert Wójcik
Szkoła Podstawowa w Jeżówce
Gimnazjum nr 3 w Wolbromiu


Zaświadczenie onlinenumer online: 112 gości

reklama