Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
4168
rok szkolny
2006/2007

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

TI pomaga czy przeszkadza w nauce ?

TI może powodować powstawanie wielu kwestii prawnych, etycznych i społecznych, również zagrożeń w tych sferach. Jednak biorąc pod uwagę normy współżycia w kształtującym się społeczeństwie informacyjnym, uzasadnione wydaje się stwierdzenie, że TI znacznie pomaga w nauce. W kształceniu ogólnym nie można przecenić jej znaczenia dla wszystkich dziedzin nauczania.

Internet to najszybsze źródło informacji. Nauczyciele coraz częściej odsyłają do niego uczniów zadając pracę domową. Zauważają, że między uczniami, którzy mają Internet w domu, a korzystającymi z niego wyłącznie w szkole jest ogromna przepaść. Ci pierwsi mają większą wiedzę, są bardziej elokwentni, pewni siebie i aktywni.
Internet umożliwia nie tylko pozyskiwanie wiadomości, ale też ich utrwalanie dzięki dostępności w Sieci wielu przykładów ilustrujących nauczane zagadnienia oraz naświetlających je z różnych punktów widzenia. W Internecie są także dostępne programy pozwalające na samokontrolę posiadanych wiadomości.

Zdecydowana większość gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych posiada pracownię komputerową z dostępem do Internetu. Wykorzystanie multimedialnych programów edukacyjnych pozwala uatrakcyjnić lekcje pod względem formy i treści.
Dzięki różnorodności atrakcyjnych wizualnie programów komputerowych o coraz większej funkcjonalności, komputery, oprócz zastosowania w szkołach masowych, mogą ułatwić pracę z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych, których sfery poznawcze są ograniczone. Dzieci niesprawne fizycznie nie mają takich możliwości edukacyjnych, jak ich zdrowi rówieśnicy; każde z nich w mniejszym lub większym stopniu jest odizolowane od świata. Korzyści płynące z zastosowania komputera na przykład z osobami słabo słyszącymi lub głuchymi są oczywiste. Komputer w stosunkowo niewielkim stopniu wymaga zaangażowania słuchowego kanału komunikacyjnego. Osoby z wadą słuchu są bardziej spostrzegawcze i mają lepszą pamięć wzrokową, wydaje się więc, że komputer jest medium wręcz stworzonym dla nich.

W Polsce popularny staje się ostatnio termin "edukacja niestacjonarna" obejmujący wszelkie zjawiska towarzyszące tego typu nauce. Kształcenie elektroniczne wiąże się z zakładaniem takich instytucji jak wirtualne szkoły, uniwersytety czy ośrodki szkoleniowe. Łączy się to z całkowitą niezależnością terytorialną i decydowaniem studenta o wielu elementach procesu przyswajania wiedzy.

Śmiało można stwierdzić, że wykorzystanie najnowszych osiągnięć TI czyni dydaktykę bardziej atrakcyjną i przystępną oraz umożliwia likwidowanie barier w dostępie do informacji. Oczywiście ocena informacji związana z przydatnością i funkcjonalnością danych oraz ich selekcja to umiejętności niezbędne dla współczesnego użytkownika Internetu. Szukając informacji, często ulegających zmianie, powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na ich aktualizację, autorstwo, wiarygodność i kompletność, a także poprawność zapisu. Wtedy Internet może stanowić podstawę budowania naszej wiedzy.

Antonina Badecka


Zaświadczenie onlinenumer online: 109 gości

reklama