Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
369
rok szkolny
2003/2004

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Przedmiotowy System Oceniania

Publikacja zawiera propozycję Przedmiotowego Systemu Oceniania z informatyki.

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 19.04.1999r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. Przedmiotowy system oceniania jest zgodny również ze Statutem Szkoły i Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

Z uwagi na charakter przedmiotu, do sprawdzania osiągnięć uczniów najbardziej odpowiednie są zadania praktyczne (sprawdzany uczeń wykonuje pracę przy komputerze, a nauczyciel obserwuje i ocenia efekty tej pracy). Nauczyciel na bieżąco stosuje ocenę ustną, której celem jest uwidocznienie poprawnych działań i nawyków uczniów oraz wskazanie luk i braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów.

Nauczyciel sprawdza również wiadomości teoretyczne uczniów. Po zakończeniu każdego działu informatyki obowiązuje uczniów sprawdzian praktyczny. Uczniowie często dokonują samooceny.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Tadeusz Lachawiec
Publiczne Gimnazjum w Janowie Lubelskim


Zaświadczenie onlinenumer online: 38 gości

reklama