Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
357
rok szkolny
2003/2004

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Jak zaplanować pobyt uczniów na Zielonej Szkole ?

Od dwudziestu lat wyjeżdżam z dziećmi i młodzieżą na kolonie, zimowiska, zielone szkoły. Ta forma pracy z młodzieżą i dziećmi wydaje mi się ważna i godna uwagi. Przesłaniem, szczególnie dla dzieci ze Śląska jest promocja zdrowia zmierzająca do zwiększenia potencjału zdrowia, pozwalająca każdemu uczestnikowi, w każdym momencie dnia, na możliwie jak najlepsze wykorzystanie możliwości danych przez naturę i otoczenie, zwiększając tym samym szansę na życie aktywne, dające radość i zadowolenie.

Grupowe wyjazdy dzieci młodzieży służą następującym celom:

 • Zapewnienie pełnej regeneracji sił fizycznych i psychicznych,
 • Poznanie nowych regionów kraju,
 • Kształtowanie postaw patriotycznych,
 • Uczenie zasad organizowania sobie samemu aktywnego wypoczynku,
 • Rozwijanie form samorządności i współżycia w grupie,
 • Zaspokajanie potrzeb intelektualnych i kulturalnych,

  Nie bez znaczenia jest fakt, że z tego typu form wypoczynku korzysta wiele dzieci z rodzin biednych, gdzie sytuacja finansowa uniemożliwia wyjazd na wczasy. Generalną zasadą wyjazdów śródrocznych dzieci- tak zwanych Zielonych Szkół- jest masowość.

  Do zielonej szkoły powinny wyjechać wszystkie dzieci z danego poziomu nauczania np. z klas trzecich. Jedyną przeszkodą uniemożliwiającą dziecku wyjazd są uwarunkowania zdrowotne. Nie może się zdarzyć, że zła sytuacja materialna rodziców nie pozwala dziecku na wyjazd z całą klasą. W szkole, w której pracuję to dyrekcja i nauczyciele starają się o dofinansowanie najbiedniejszych (szukanie sponsorów, zbiórki pieniędzy).


  REKLAMA

  Dobra organizacja wyjazdu dzieci na zieloną szkołę to nie tylko rezerwacja taniego i zarazem dobrego ośrodka oraz zapewnienie transportu. To również zaplanowanie, czego chcemy nauczyć i co chcemy osiągnąć w trakcie trwania zielonej szkoły. Planując pracę na zielonej szkole musimy brać pod uwagę następujące czynniki:

 • Umiejscowienie zielonej szkoły i warunki, jakimi dysponuje ośrodek,
 • Wiek uczestników,
 • Predyspozycje i zainteresowania zespołu klasowego,
 • Pasje i zainteresowania nauczyciela,
 • Wiedza na temat, w czym mogą pomóc i co potrafią pozostali nauczyciele wyjeżdżający na zieloną szkołę.

  Dobrze zaplanowana praca nauczyciela w trakcie zielonej szkoły przynosi długotrwałe efekty dydaktyczne i wychowawcze.

  Chciałam przedstawić szczegółowy plan pracy zielonej szkoły, który był realizowany podczas wyjazdu śródrocznego uczniów klas trzecich w Dźwirzynie. Plan ten zawiera elementy edukacji ekologicznej i zagadnienia profilaktyki zdrowotnej. Moim zamierzeniem było wykorzystanie otaczającego środowiska do wzbogacania wiedzy i umiejętności uczniów. Ważne jest, aby w czasie wyjazdu poruszyć wszelkie rodzaje aktywności twórczej, rozbudzić zainteresowania, pozwolić odkrywać i spostrzegać to, co nam dorosłym wydaje się oczywiste.

  Pisząc poniższy plan pracy wykorzystałam swoje własne doświadczenia w pracy z dziećmi, pomysły zawarte w książce Beaty Lisowskiej "Zielone szkoły- programy i scenariusze" oraz "Program Wczesnoszkolnej Zintegrowanej Edukacji XXI wieku- klas 1-3" wydawnictwa WSiP.

  Plan jest skorelowany z rozkładem materiału dla klasy 3 oraz z podręcznikiem do języka polskiego H. Dobrowolskiej, A. Koniecznej i W. Dziabaszewskiego: "Wesoła Szkoła" cz. 3.

  (...)


  REKLAMA

  Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

  Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
  i naciśnij > > >

  UWAGA:
  Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

  Michalina Matuszek
  Szkoła Podstawowa nr 1 w Rydułtowach


 • Zaświadczenie online  numer online: 72 gości

  reklama