Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
35
rok szkolny
2002/2003

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Materiały pomocnicze do nauczania informatyki w szkole podstawowej

Z pewnością żyjemy w ciekawych czasach. Na naszych oczach zachodzą przemiany kulturowe, obyczajowe jak również i technologiczne. W przyszłej gospodarce i kulturze kraju będą potrzebni ludzie dobrze wykształceni, samodzielni, wyposażeni w nowe umiejętności. Współczesna szkoła obok realizacji wielu znaczących zadań powinna także wyposażyć uczniów w wiadomości i umiejętności związane z obsługą komputera. Należy przygotować dzieci i młodzież do świadomego korzystania z technologii informacyjnej, aby stali się w przyszłości pełnoprawnymi członkami społeczeństwa informacyjnego. Realizację tych zadań umożliwiają zajęcia z informatyki, prowadzone w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Zgodnie z "Programem nauczania dla szkoły podstawowej"(1 E. Gurbiel, G. Hardt - Olejniczak, E. Kołczyk, H.Krupicka, M.Sysło: INFORMATYKA. TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Program nauczania dla szkoły podstawowej, WSiP Warszawa 1999) 1 wydanym przez WSiP po zakończeniu systematycznie prowadzonego kształcenia uczeń powinien:

 • Bezpiecznie posługiwać się komputerem (...)
 • Sprawnie tworzyć teksty i ilustracje w różnych formach i przeznaczone dla różnych odbiorców
 • Celowo korzystać z różnych źródeł oraz dostępnych form informacji
 • Wykonywać proste obliczenia posługując się komputerem
 • Współpracować w grupie i podejmować proste decyzje przy realizacji wspólnego projektu
 • Korzystać z narzędzi wspomagających uczenie się i poznawanie różnych dziedzin
 • Korzystać z technologii informacyjnej do komunikowania się
 • Omówić korzyści wynikające ze stosowania TI w swoim otoczeniu

  Pracując jako nauczyciel informatyki opracowałam pakiet prezentacji multimedialnych, które pozwalają mi osiągać powyższe cele, a także uatrakcyjnić tok lekcji, zwiększyć zainteresowanie uczniów wprowadzanymi treściami. Zamieszczone opisy pomogą zorientować się, w jaki sposób można wykorzystać wymienione opracowania, do czego zachęcam Koleżanki i Kolegów pracujących w szkole podstawowej.

  Zestaw komputerowy

  Prezentacja zawiera podstawowe informacje o elementach zestawu komputerowego. Uczniowie poznają także "wnętrze" jednostki centralnej. Pomiędzy slajdami przemieszczamy się naciskając ENTER, SPACJĘ lub lewy klawisz myszy.

  Prezentacja dostępna na naszym CD

  Poznajemy Pulpit

  Prezentacje można stosować w klasie V. Składa się z 17 slajdów zawierających informacje o ikonach, pasku zadań i przycisku START. Na slajdach umieszczono hiperłącza (o ich istnieniu świadczy wygląd kursora, przyjmującego kształt "łapki"), które umożliwiają przemieszczanie się pomiędzy kolejnymi slajdami.

  Ze slajdu nr 3 (prezentującego wygląd Pulpitu) rozchodzą się łącza do slajdów:

 • 5 - zawierającego informacje o ikonach
 • 9 - dotyczącego przycisku START
 • 12 - informującego o pasku zadań

  Z każdego slajdu kończącego omawianie wymienionego zagadnienia należy wrócić do slajdu początkowego. Prezentacja kończy się krótkim sprawdzeniem wiadomości uczniów.

  Prezentacja dostępna na naszym CD

  Poznajemy klawiaturę

  Prezentacja jest złożona z 19 slajdów, dzięki którym uczniowie zapoznają się z poszczególnymi grupami klawiszy. Z widocznego powyżej slajdu (nr 2) rozchodzą się hiperłącza, których kolejność uruchamiania wskazują kolorowe kostki. I tak możemy obejrzeć slajdy dotyczące klawiszy alfanumerycznych (slajdy nr 3 - 9), poznajemy klawisze sterujące położeniem kursora (slajdy nr 10 - 16) a także klawiaturę numeryczną (slajd nr 17) i klawisze funkcyjne (slajdy nr 18 - 19). Na slajdzie kończącym omawianie poszczególnej grupy klawiszy znajduje się przycisk akcji przenoszący nas do slajdu początkowego (nr 2).

  Prezentacja dostępna na naszym CD

  Rysujemy w edytorze Paint

  Prezentacja ta składa się z 29 slajdów; przemieszczamy się pomiędzy nimi za pomocą SPACJI lub pojedynczego kliknięcia myszką. Opracowanie to można wykorzystać podczas zajęć, na których zapoznajemy uczniów z podstawowymi funkcjami edytora grafiki Paint.

  Prezentacja dostępna na naszym CD

  Piszemy w edytorze Word

  Prezentacja "Poznajemy edytor Word" (19 slajdów) jest przeznaczona dla uczniów szkoły podstawowej, którzy rozpoczynają pracę z programem Word. Uczniowie poznają wygląd okna edytora tekstu oraz zdobywają podstawowe informacje o edycji tekstu. Nawigacja pomiędzy slajdami następuje po kliknięciu myszką lub naciśnięciu spacji. Niektóre slajdy zawierają hiperłącza, o których informuje kształt kursora; przybiera on postać "łapki".

  Prezentacja dostępna na naszym CD

  Zachęcam do skorzystania z tych opracowań, a także tworzenia własnych prezentacji multimedialnych, które przy niewielkim nakładzie finansowym pozwolą na wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela.

  Prezentacja do pobrania online:
  Serwer FTP
  serwisu Publikacje edukacyjne

  Barbara Benisz
  Szkoła Podstawowa nr 20 w Rybniku


 • Zaświadczenie online  numer online: 131 gości

  reklama