Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
3108
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Stosunki społeczne w klasie szkolnej

Codziennie obserwujemy zjawiska świadczące o niewłaściwej strukturze, sotusunków panujących między ludźmi. Na każdym kroku spotykamy się z przejawami niskiej kultury współżycia, grubiaństwa, zadrażnieniami, kłótniami itp. Niskiej kulturze współżycia towarzyszy brak uczynności, egoizm, obojętność na ludzką krzywdę, nieliczenie się z potrzebami i interesami innych ludzi. Zmiany należy zacząć od młodego pokolenia. W związku z tym szczególnie odpowiedzialne zadanie wychowawcze stoją przed rodziną a także przed szkołą. Aby zadanie te spełnić, szkoła z instytucji przekazującej uczniom wiedzę musi przekształcić się w autentyczny ośrodek życia społecznego, ośrodek, w którym młodzież zaprawia się do przyszłego udziału w życiu społecznym, nabywając trwałe umiejętności współżycia i współpracy oraz twórczą postawę społeczną. Klasy powinny przekształcić się w społeczne grupy uczących się, w racjonalnie zorganizowane środowisko wychowawcze, zaspokajające szereg potrzeb i skłonności psychicznych, społecznych dzieci oraz przyczyniające się do wszechstronnego rozwoju ich osobowości. Proces ten przebiega bardziej efektywnie, gdy stosunki między uczniami są pozytywne i przesycone wzajemną życzliwością. Klasa może wyrównać braki wychowania rodzinnego i środowiskowego.

Problem stosunków społecznych w klasie ma doniosłe znaczenie teoretyczne i praktyczne. Bez opisania i klasyfikacji stosunków w klasie, bez zbadania prawidłowości, jakie nimi żądzą, bez ustalenia czynników, które wpływają na taki, a nie inny ich układ oraz wpływu różnego typu stosunków na indywidualny rozwój moralno-społeczny ucznia i prawidłowe funkcjonowanie zespołu teoria wychowania zespołowego będzie fragmentaryczna. Istota wychowania zespołowego polega,bowiem na wychowawczym oddziaływaniu zespołu na jednostkę. A jednym z zasadniczych warunków bezpośrednich tego oddziaływania są konstruktywne więzy międzyosobowe i wychowawcza struktura stosunków w całym zespole.

Współczesna edukacja początkowa to okres kształtowania szans życiowych dziecka, jego przyszłej pozycji społecznej i pomyślnej egzystencji.

W swojej pracy pedagogicznej już wiele razy byłam wychowawcą klasy.
Z wieloletniego doświadczenia pedagogicznego i prowadzonych badań własnych zdaję sobie sprawę, jak bardzo ważna jest praca wychowawcza w kształtowaniu prawidłowej struktury klasowej, wysokiej pozycji dziecka w grupie rówieśniczej. Stopień aprobaty grupy w stosunku do jednostki jest kwestią bardzo ważną z punktu widzenia prawidłowego rozwoju dziecka.
Niekorzystna pozycja społeczna w grupie klasowej wywołuje negatywne reakcje emocjonalne i jest przyczyną zachowań aspołecznych, powoduje brak aspiracji, niechęć do nauki, co w konsekwencji doprowadza do trudności w nauce.

Wychowawca powinien objąć opieką cały zespół klasowy, dokładnie poznać sytuację poszczególnych uczniów, czynniki środowiskowe, które mają wpływ na sytuację dziecka. Celowe i słuszne jest zbadanie przez wychowawcę struktury klasy jako grupy, układu "paczek", podgrup nieformalnych w klasie, pozycji poszczególnych uczniów w hierarchii społecznej klasy.

(...)

ilustracja

Publikacja dostępna na naszej płycie CD
Płyta kompaktowa
serwisu Publikacje edukacyjne

Mirosława Ważniewicz
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie


Zaświadczenie onlinenumer online: 135 gości

reklama