Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
3062
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Opieka i praca z uczniem słabym na lekcji "technologia informacyjna" w szkole ponadgimnazjalnej

Trudności w nauce - są to przeszkody, na które natrafia uczeń w opanowaniu materiału nauczania, zbyt duże w stosunku do jego możliwości, trudności w nauce nie przezwyciężone, występują wówczas, gdy uczeń mimo czynionych wysiłków nie potrafi w odpowiednim czasie przyswoić sobie wiedzy i umiejętności przewidzianych programem nauczania, stanowią przeszkodę, a zarazem pierwszy etap niepowodzeń szkolnych.

W czasie mojej pracy każdego roku szkolnego napotykam na konieczność przygotowania programu nauczania TI dla uczniów z orzeczeniem o obniżonych wymaganiach programowych. Obsługa komputera i znajomość technik informacyjnych wydaje się w dzisiejszych czasach sprawą nieodzowną do funkcjonowania w różnych płaszczyznach życia. Zatem zaniechanie działań umożliwiających zdobycie podstaw tego przedmiotu jest równoznaczne ze skazaniem ucznia na porażkę w dalszym etapie jego edukacji. Koniecznym jest w tym przypadku zapoznanie się z dokumentacją i opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, kontakt z pedagogiem szkolnym indywidualne rozpatrzenie każdej sytuacji i dostosowanie właściwych metod do danego ucznia.

Poza pracą grupową na lekcji uczeń taki często potrzebuje indywidualnej formy pracy, dlatego poza programem nauczania i kryterium ocen przygotowałam materiał ułatwiający pracę takiemu uczniowi na zajęciach.

"Pakiet wyrównawczy" ma formę tekstu przewodniego i pozwala uczniowi pracować w odpowiednim dla niego tępię. Zawiera podstawowe wiadomości i umiejętności jakie uczeń powinien opanować z przedmiotu technologia informacyjna. Przygotowałam również kartę samokontroli, która pozwala uczniowi na ocenę trudności wykonywanych zadań.

Przedstawiam przykładowy program nauczania, kryteria ocen przewodniego pakiet tekstu przewodniego jako pomoc do pracy na lekcji TI dla ucznia słabego.

(...)

ilustracja

Obszerna publikacja dostępna na naszej płycie CD
Płyta kompaktowa
serwisu Publikacje edukacyjne

Sylwia Sokół
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
w Pionkach


Zaświadczenie onlinenumer online: 45 gości

reklama