Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
304
rok szkolny
2002/2003

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Czy warto organizować wyjazdy na zielone szkoły

Edukacja ekologiczna w klasach I-III w ramach zajęć zielonej szkoły

Edukacja ekologiczna jest dziś ogromnym wyzwaniem dla ogromnej rzeszy instytucji i organizacji nie tylko krajowych, ale i międzynarodowych. Jest przede wszystkim ważnym zadaniem obecnego systemu kształcenia i wychowania.

Dlatego już od najmłodszych lat należy przybliżać dzieciom potrzebę kontaktu z przyrodą, uczyć dostrzegania podstawowych zjawisk wyznaczających rytm życia na Ziemi. Ważnym staje się aby wrażliwość młodego człowieka kształtować w nierozerwalnym powiązaniu ze znajomością przyrody, aby jej poznawanie stało się potrzebą i przyjemnością. Najważniejszymi drogami wychowania ekologicznego dzieci w młodszym wieku szkolnym jest odkrywanie, badanie i obserwowanie. Tak więc, aby edukacja ekologiczna dostarczyła dzieciom szerokiej wiedzy praktycznej i użytecznej, a nie encyklopedycznej musi ona wyjść poza zajęcia w klasie i odbywać się bezpośrednio w "krajobrazie" - wśród ptaków, drzew, łąk, wsłuchując się w szum morza i wiatru. Dlatego warto podjąć taki wysiłek wyjeżdżając do "zielonej szkoły".

W obecnej chwili Polska czyni przygotowania do wstąpienia w szeregi państw Unii Europejskiej. Jednym z zadań jakie podejmie nasz kraj jest wdrażanie zasad edukacji opartych na wspólnych wartościach jak: godność, wolność, równość, solidarność, tolerancja. Dlatego też wspólnie spędzany czas na zielonej szkole przyczynia się do kształtowania tych wartości i poszanowania godności drugiego człowieka. Należy też pamiętać, że wyjazdy uczniów do zielonych szkół nie służą tylko zdobywaniu nowych umiejętności i wiadomości, ale wpływają także na integrowanie zespołu klasowego.

Znana maksyma Konfucjusza
"Powiedz, a zapomnę.
Pokaż, a zapamiętam
Pozwól działać, a zrozumiem"
zachęciła nas do nowego spojrzenia na edukację ekologiczną w klasach młodszych. Od kilku już lat jesteśmy inicjatorkami wyjazdów naszych uczniów do nadmorskiej miejscowości - Unieście. Na podstawie własnych doświadczeń napisałyśmy program "Edukacja ekologiczna w klasach I-III w ramach zajęć zielonej szkoły" - który jest innowacją pedagogiczną stanowiącą uzupełnienie programu kształcenia zintegrowanego.


REKLAMA

Ośrodek, w którym realizujemy program w ramach zajęć zielonej szkoły znajduje się na mierzei oddzielającej jezioro Jamno od Morza Bałtyckiego. Bliskość morza, jeziora i lasu to najważniejsze atuty tego miejsca. Wyznaczone ścieżki rowerowe, bezpieczne położenie ośrodka sprzyjają realizacji zajęć rekreacyjno-ruchowych. Dzięki możliwości wynajęcia autokaru istnieje sposobność zorganizowania wycieczki do Słowińskiego i Wolińskiego Parku Narodowego. Można także odwiedzić przepiękny Kołobrzeg i podziwiać nadmorski krajobraz z tarasu latarni morskiej.

W przygotowanym przez nas programie metody i formy pracy uczniów oparte są przede wszystkim na takim zorganizowaniu działalności, która rozwija wielostronne działanie dziecka i sprzyja jego ciekawości oraz aktywności we wszystkich sferach jego rozwoju (doświadczenia, obserwacje, spacery, wycieczki, zajęcia w terenie, zabawy dydaktyczne, inscenizacje, zabawy ruchowe, proste formy ekspresji plastycznej i muzycznej).

Cele główne odnoszą się do umiejętności korzystania ze zdobytej wiedzy w codziennym działaniu. Cele szczegółowe realizowane są poprzez treści, które nauczyciel może wybrać dowolnie w zależności od posiadanej przez uczniów wiedzy, ich umiejętności i aktywności. W celach zawarte są również główne założenia edukacji ekologicznej i europejskiej.

Treści programu nie uwzględniają tradycyjnego podziału na poszczególne przedmioty nauczania. Zostały one podzielone na sześć obszarów za pomocą których realizowane będą cele przewidziane do realizacji programu zielonej szkoły. Zachowują one zasadę równomiernego i odpowiedniego ich rozszerzania:
- Znaczenie wody w życiu człowieka
- Las i jego mieszkańcy
- Ekologia, a środowisko naturalne
- Przyroda w otoczeniu dziecka
- Zdrowie i higiena
- Zabawa i wypoczynek

Treściom o charakterze przyrodniczym mogą równocześnie towarzyszyć treści edukacji polonistycznej, matematycznej, artystycznej i ruchowej. Mogą być one dowolnie wplatane w tok zajęć w zależności od potrzeb nauczyciela i oczekiwać uczniów. W programie uwzględniłyśmy także metody sprawdzania osiągnięć uczniów i formy ich nagradzania.
W propozycji zajęć znalazły się np. tematy całodziennych zajęć:
- Poznajemy krajobraz nadmorski
- Znajdź wśród drzew swojego przyjaciela
- Wielkie poszukiwania
- Eko-Zlot
- Wielkie sprzątanie
- Czas ucieka - Unia czeka
- Bicie serca drzew
- I ty możesz zostać ornitologiem
- Czy żywioły mogą być przyjazne?
- Podpatrujemy las
- Czego nauczyliśmy się w zielonej szkole?
Przewidziałyśmy także wycieczki autokarowe do Kołobrzegu i Słowińskiego Parku Narodowego.

Przedstawione propozycje zajęć, ich scenariusze, karty prac oraz karty dotyczące oceny umiejętności i samooceny podlegały z naszej strony ciągłej ewaluacji i doskonaleniu.

Mamy nadzieję, że będą one pomocne tym nauczycielom, którzy zechcą realizować ten program podczas zajęć w zielonej szkole.

Program dostępny jest w internecie na stronie www.floryn.pl jako program zielonej szkoły nad morzem.

Hanna Drygas
Elżbieta Płaksiwy
Szkoła Podstawowa nr 48 w Szczecinie


Zaświadczenie onlinenumer online: 80 gości

reklama