Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
2672
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program koła informatycznego dla uczniów gimnazjum

Niniejszy program został napisany z myślą o zrealizowaniu go w klasach I-III gimnazjum. Jest on odpowiedzią na olbrzymie zainteresowanie uczniów edukacją informatyczną i poznawaniem coraz to nowych środków i technik komputerowych. Program realizowany będzie na kole informatycznym, które jest formą zajęć pozalekcyjnych, odbywających się jeden raz w tygodniu, w wymiarze 2 godzin lekcyjnych. Koło umożliwia dostęp do komputerów wszystkim zainteresowanym uczniom gimnazjum, bez względu na klasę.

Program koła informatycznego zgodny jest z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów opracowaną przez MEN z dnia 15 lutego 1999 roku oraz z podstawą programową informatyki.

Błyskawiczny rozwój sprzętu komputerowego i oprogramowania powoduje pojawianie się nowych treści. Prowadzenie tego typu zajęć wnika z potrzeby racjonalnego zagospodarowania uczniom czasu wolnego od zajęć szkolnych. Uczniowie chcący wzbogacić swoje wiadomości i umiejętności z zakresu nowoczesnych technologii mają okazję do nabywania, poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł. Na zajęcia uczęszczają zarówno uczniowie o szczególnych zainteresowaniach informatycznych jak i uczniowie mający problemy lub zaległości w tej dziedzinie. Zakres materiału przystosowany jest do możliwości sprzętowych w większości szkolnych pracowni informatycznych. Korzystanie z technologii komputerowej, Internetu i urządzeń peryferyjnych są podstawowymi umiejętnościami przygotowującymi uczniów do życia we współczesnym świecie. Ponadto zajęcia te powinny służyć nie tylko pogłębianiu wiedzy informatycznej, ale i ogólnemu rozwojowi ucznia.

Liczba godzin przeznaczona na realizację poszczególnych zagadnień jest jedynie orientacyjna i może być modyfikowana przez nauczycieli, w zależności od warunków i potrzeb. Na kole realizowane będą również inne zagadnienia, nie ujęte w niniejszym programie, wynikłe z bieżących potrzeb.

Nauczyciel może również te prace ocenić i wystawić oceny do dziennika za prace dodatkowe. Jest to dla uczniów motywacja do tworzenia ambitniejszych, przemyślanych projektów.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Felicjan Gałązka
Gimnazjum nr 2 w Lublińcu


Zaświadczenie onlinenumer online: 105 gości

reklama