Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
2589
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program autorski zespołu fletów podłużnych "Frullato"

Idea wychowania przez sztukę w powszechnym kształceniu istnieje już prawie sto lat. Twórca koncepcji wychowania muzycznego Emil Jaques-Dalcrose powiedział: "wychowanie jest sztuką, a sztuka - to najbardziej aktywny wychowawca". Artyści, pedagodzy i estetycy dostrzegali zwłaszcza rolę własnej aktywności twórczej i jej wpływ na wszechstronne kształcenie i wychowanie człowieka. Stefan Szuman wielokrotnie podkreślał, iż rzeczywiste działanie sztuki na człowieka - sztuki jako dzieła - możliwe jest tylko w wyniku indywidualnego osobistego aktu przeżycia estetycznego, czyli kontaktu odbiorcy z tym dziełem. Maria Przychodzińska-Kaciczak, pisała: "Przeżycie radości wynikające z obcowania z pięknem i własną w tym zakresie aktywnością pozostaje długo jeszcze, do wieku młodzieńczego i w latach dojrzałych, jest ważnym przeżyciem psychicznym i istotną wartością życia". Muzyka, jako element kunsztów, uchodzi nawet w potocznym rozumieniu za "łagodzącą obyczaje".

W obecnym systemie oświatowym przeznacza się na przedmiot "muzyka" dwie godziny w ciągu trzech lat zarówno w drugim (klasy 4-6) jak i trzecim (gimnazjum) poziomie edukacyjnym W nauczaniu zintegrowanym dzieci poznają muzykę w korelacji z innymi treściami edukacyjnymi. To niewiele, by zachęcić uczniów do kontaktu z muzyką, a zwłaszcza do czynnego muzykowania. To zbyt mało, by umożliwić dzieciom szczególnie zdolnym harmonijny rozwój ich talentów.

W tym świetle właściwa staje się propozycja zajęć dodatkowych / kółek muzycznych, gdzie artystyczna wrażliwość może być kształcona. Jedną z propozycji może by zespół instrumentalny. Flet podłużny, nazywany potocznie prostym, to instrument przyjazny dziecku. Jest niewielki i łatwy do transportu, niedrogi i ogólnie dostępny. Łatwo się na nim nauczyć grać, a jego możliwości repertuarowe są niemal nieograniczone.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Ewa Kozyra
Zespół Kształcenia Podstawowego
i Gimnazjalnego nr 12 w Gdańsku


Zaświadczenie onlinenumer online: 46 gości

reklama