Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
2285
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program kółka informatycznego

Wraz z powszechną komputeryzacją większości dziedzin życia codziennego oraz szybkim rozwojem sprzętu komputerowego i oprogramowania ustawicznie wzrasta rola edukacji informatycznej. Także zmiany następujące w systemie szkolnictwa idą w kierunku przygotowania uczniów do życia we współczesnym świecie, charakteryzującym się dużym postępem technologicznym i powszechnym dostępem do informacji. Dlatego też coraz większego znaczenia nabierają umiejętności korzystania z techniki komputerowej oraz selekcjonowania informacji. Pogłębianie wiedzy informatycznej służy ogólnemu rozwojowi ucznia, daje mu również możliwość rozbudzenia i rozwijania swoich zainteresowań.

Ogólna charakterystyka programu

Program opracowano z myślą o uczniach klas V-VI do realizacji w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Jest on dostosowany do stopnia zaawansowania wiedzy i umiejętności uczniów, jak również do możliwości szkolnej pracowni informatycznej.
Na zajęcia uczęszczać będą zarówno uczniowie o szczególnych zainteresowaniach informatycznych, jak i tacy, którzy nie mieli wcześniej okazji rozwijać swych zainteresowań w tym kierunku. Pomimo postępu techniki nie wszyscy uczniowie posiadają w domach sprzęt komputerowy. Pozalekcyjne zajęcia informatyczne to dla nich szansa na dodatkową edukację w zakresie techniki komputerowej i technologii informacyjnej.
Uczniowie podczas zajęć będą pogłębiać swoją wiedzę informatyczną, ale także, co jest nie mniej istotne - będą utrwalać umiejętności zdobyte wcześniej na lekcjach informatyki. Duży nacisk zostanie położony na rozwijanie samodzielnego myślenia uczniów oraz na umiejętność rozwiązywania postawionych problemów (szkolnych i praktycznych).
Prowadzenie tego typu zajęć wynika również z potrzeby racjonalnego zagospodarowania uczniom czasu wolnego od zajęć szkolnych.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Zbigniew Pawlak
Szkoła Podstawowa nr 4 w Turku


Zaświadczenie onlinenumer online: 45 gości

reklama