Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
20
rok szkolny
2002/2003

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Statystyka bliżej nas

W artykule tym chciałabym podzielić się z nauczycielami uczącymi matematyki w gimnazjum uwagami dotyczącymi rozbudzania zainteresowań uczniów statystyką. Znaczenie statystyki w dzisiejszym świecie jest ogromne, a umiejętność zbierania danych, porządkowania ich i odpowiedniego interpretowania wydaje się być niezbędna w natłoku informacji, którymi jesteśmy zasypywani.

Elementów statystyki warto jest uczyć w szkole na konkretnych przykładach zaczerpniętych z gazet czy wydawnictw statystycznych. W ten sposób włączamy uczniów w problemy otaczającej nas rzeczywistości i niejako zmuszamy do badania różnorakich zjawisk. Często też lekcje takie pokazują uczniom pewne ciekawe zależności, które nierzadko ich zaskakują. Chcąc zainteresować lekcjami statystyką jak najwięcej uczniów zaproponowałam im zadania, w których występują dane statystyczne bezpośrednio ich dotyczące, a więc charakteryzujące gminę Rudniki. Okazało się, że uczniowie bardzo chętnie rozwiązywali te zadania poznając tym samym własny region.

Jeżeli dodatkowo mamy możliwość zastosowania na lekcjach technologii komputerowej lub kalkulatorów to z pewnością staną się one ciekawe i atrakcyjne dla uczniów. Dlatego polecam lekcje statystyki dotyczące własnego regionu innym nauczycielom.

Oto przykładowe zadania:

Zad.1
Oblicz jakim procentem powierzchni całej gminy jest powierzchnia sołectwa w którym mieszkasz (jeśli nie wiesz, do jakiego sołectwa należysz skorzystaj z tab.2). Zapisz wyniki twoich kolegów z innych miejscowości i wykonaj diagram słupkowy. Potrzebne dane odczytaj z tab.1

Zad.2
Oblicz średnią gęstość zaludnienia naszej gminy, a następnie porównaj ją ze średnią gęstością zaludnienia w twoim sołectwie. O ile procent różni się ona od średniej gęstości zaludnienia w gminie?

Zad.3
Korzystając z danych umieszczonych w tabeli 3 wykonaj diagram kołowy przedstawiający strukturę użytkowania gruntów w naszej gminie.

Zad.4
Klas bonitacyjna gleby jest wyrazem jej wartości użytkowej. Im wyższa klasa bonitacyjna tym słabsza gleba. Korzystając z tabeli 4 oraz tabeli 1 utwórz tabelę przedstawiającą obszary poszczególnych klas bonitacyjnych występujących w naszej gminie, wyrażonych w hektarach.

Zad.5
W naszej gminie jest 21 sołectw, których liczba ludności przedstawiona jest w tabeli1. Wyznacz średnią arytmetyczną liczby ludności dla podziału administracyjnego gminy oraz medianę dla tych danych. Jakie wnioski nasuwają się z ich interpretacji?


REKLAMA

Zad.6
Współczesną sieć komunikacyjną na terenie gminy Rudniki tworzą drogi krajowe, powiatowe i gminne. Do dróg krajowych zalicza się:
- drogę nr 42 Parzymiechy - Jaworzno - Praszka - Rudniki
- drogę nr 43 Wieluń- Rudniki- Kłobuck- Częstochowa.
Ich łączna długość wynosi 24,88 km . Łączna długość dróg powiatowych wynosi 67,33 km, a gminnych 141,017 km . Zaokrąglij podane dane do jedności, a następnie wykonaj diagram prostokątny wyrażający procentowy udział poszczególnych rodzajów dróg w całej sieci komunikacyjnej gminy Rudniki.

Zad.7
Po reformie administracyjnej kraju od 1.01.1999r nasza gmina należy do powiatu oleskiego w województwie opolskim. Oblicz, wykorzystując rocznik statystyczny, jaką częścią obszaru tych jednostek administracyjnych jest obszar naszej gminy.

Tabele danych

Wnioski końcowe :

 • w gimnazjum uczmy statystyki na podstawie konkretnych przykładów wziętych z życia
 • uwzględniajmy w doborze zadań tematykę regionalną
 • o ile to możliwe ,wykorzystujmy na lekcjach statystyki technologię informacyjną

  Literatura :

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. Nr 14, poz. 129).
 • Czasopismo "Matematyka" nr 5/2002.
 • Joanna Tomczak "Słownik geograficzny gminy Rudniki", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 • Jan Kądziołka, Kazimierz Kocimowski, Edward Wołoncej "Świat w liczbach 2000/2001", wydawnictwo WSiP, Warszawa 2001.
 • Biuletyn informacyjny gminy Rudniki nr2/2002.

  Dorota Domańska
  Gimnazjum Publiczne w Rudnikach


 • Zaświadczenie online  numer online: 59 gości

  reklama