Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1579
rok szkolny
2004/2005

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program nauczania informatyki dla gimnazjum

Każdy kolejny rok cechuje się szybkim rozwojem techniki komputerowej i nowymi zastosowaniami komputerów, to z kolei stwarza sytuację, w której umiejętność posługiwania się tymi narzędziami, nawet w podstawowym zakresie, staje się nie tyle luksusem, ile niezbędną koniecznością.

Komputery używane są nie tylko jako inteligentne maszyny o pisania, źródło gromadzenia i przechowywania informacji, elementy systemu zarządzania i wspomagania przedsiębiorstw, w coraz większym zakresie stosowane są w urządzeniach powszechnego użytku, które każdy z nas musi umieć obsłużyć.

Program informatyki zawiera określone przez MEN "Podstawy programowe systemu kształcenia ogólnego". Przedmiotem kształcenia jest zarówno uczeń interesujący się już informatyką i ten, który utrwala i pogłębia swoją wiedzę. Wszelkie działania w procesie edukacji, powinny być skierowane na zaspokojenie potrzeb intelektualnych i przygotowanie do życia w nowych warunkach, zgodnie z wymaganiami współczesnego świata.

Uczniowie mogą uczyć się stosowania nabytych umiejętności informatycznych do rozwiązywania problemów z innych dziedzin wiedzy i w życiu codziennym, a także mogą rozwijać swoje zainteresowania informatyczne.

Optymalnym rozwiązaniem jest realizacja treści tego programu w ciągu dwóch kolejnych lat nauczania informatyki, w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Agnieszka Terebus
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie


Zaświadczenie onlinenumer online: 41 gości

reklama