Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1389
rok szkolny
2004/2005

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program Edukacji Kulturalnej "Ze sztuką na ty"

Program edukacji kulturalnej "Ze sztuką na ty" jest zgodny z założeniami Programu Wychowawczego ZSP nr 2 im. G.Jaworskiej w Inowrocławiu.

Przeznaczony jest do realizacji w klasach I-IV technikum i I-III liceum profilowanego, na lekcjach do dyspozycji wychowawcy i w ramach zajęć pozalekcyjnych.

We współczesnym skomercjalizowanym świecie, gdzie w pogoni za tanią rozrywką prawdziwa sztuka przegrywa z grami komputerowymi, filmami DVD i czatem w Internecie, wydaje się być niezbędnym rozbudzenie zainteresowań kulturalnych uczniów, przygotowanie ich do świadomego odbioru dzieł sztuki i uczestnictwa w kulturze oraz wyrobienie w młodzieży nawyku korzystania z oferty kulturalnej odpowiednich instytucji i ośrodków kultury.

Absolwent szkoły średniej powinien umieć świadomie uczestniczyć w życiu kulturalnym miasta i regionu oraz wartościować różne wytwory kultury, a nowoczesna szkoła powinna pełnić szeroko pojętą funkcję kulturotwórczą.

Z uwagi na niemożność pełnej realizacji powyższych zadań, z powodów ograniczeń czasowych na zajęciach z przedmiotów humanistycznych, realizacja niniejszego Programu Edukacji Kulturalnej wydaje się być jak najbardziej uzasadniona.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

mgr Marzena Błaszak
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu


Zaświadczenie onlinenumer online: 40 gości

reklama