Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
11715
rok szkolny
2014/2015

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Prawa człowieka a stosowanie aborcji w Europie i Azji Wschodniej

Prawa człowieka są praktycznie najważniejszymi funkcjonującymi prawami na ziemi. Są również nadrzędnymi prawami istot ludzkich, a ich przestrzeganie jest pierwszym i podstawowym warunkiem do korzystania z wszelkich innych istniejących zasad. Prawa człowieka są wolne od uprzedzeń i nie mają wpływu na narodowość, język, wyznanie czy płeć. Wśród nich znajduje się nadrzędne prawo do życia, które zostało zapisane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, widnieje również w Międzynarodowym Pakiecie Praw Obywatelskich i Politycznych, Deklaracji Podstawowych Praw i Wolności oraz Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.


REKLAMA

Historia praw człowieka zaczyna się z XVIII wiekiem. Z całą pewnością stanowi to przełomowy moment w którym dyskutuje się nad tą problematyką. Jest to okres rewolucji społecznych zwłaszcza francuskiej. Walczono z tyranią oraz propagowana hasła związane z wolnością. W dziedzinie praw człowieka upadek absolutyzmu i Wielka Rewolucja Francuska stworzyła warunki do wydania 26 sierpnia 1789 roku Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela. Odwołuje się ona do zasad praw natury, które funkcjonują w momencie, gdy nie ma jeszcze państwa i są to wolność, własność, bezpieczeństwo, prawo do oporu. Są to prawa niezbywalne, nienaruszalne, otoczone szczególną ochroną, kiedy dojdzie już do powstania państwa.

(...)

Pełna publikacja dostępna bezpoœrednio ze stron serwisu:

otwórz (PDF)
lub prawym przyciskiem myszy: Zapisz element docelowy jako...
Do odczytu dokumentu konieczny jest np. program Adobe Reader

Dawid Karol Kołodziej


Zaświadczenie onlinenumer online: 80 gości

reklama