Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1120
rok szkolny
2004/2005

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Dostrzeganie korzyści i zagrożeń związanych z rozwojem zastosowań komputerów

Drugą połowę dwudziestego i początek dwudziestego pierwszego wieku cechuje bardzo wysokie i wciąż wzrastające tempo rozwoju nauki i techniki, której zdobycze wkraczają do wszystkich dziedzin życia społecznego. Szeroki zakres, wysokie tempo oraz duża intensywność pozytywnych przemian rozwojowych obu głównych domen postępu cywilizacyjnego (gospodarki i społeczeństwa) ukształtowały powszechnie aprobowany pogląd, że żyjemy w okresie rewolucji naukowo-technicznej, opartej na wykorzystaniu najświeższych osiągnięć informatyki oraz dyscyplin ją wspierających: elektroniki, automatyki, robotyki i telekomunikacji.

Jednym z zadań współczesnej szkoły jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, co znajduje swoje odbicie w zapisie w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Nauczyciele mają stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz posługiwania się technologią informacyjną. Edukacja informatyczna w szkole powinna być zatem realizowana na wszystkich przedmiotach, choć w różnym stopniu, a nauczyciel posługując się komputerem powinien korzystać nie tylko z tradycyjnych środków i metod nauczania - aby rozumiał, że "sięgając po komputer" lepiej wypełni swoje zadania edukacyjne, pedagogiczne i wychowawcze.

(...)

Publikacja dostępna na naszej płycie CD
Płyta kompaktowa
serwisu Publikacje edukacyjne

mgr Paweł Taut
Gimnazjum nr 144 w Warszawie


Zaświadczenie onlinenumer online: 29 gości

reklama