Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
11122
rok szkolny
2013/2014

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe dla przewodu umieszczonego w gruncie

Metoda skandynawska jest metodą analityczną, opracowaną dla przeprowadzenia obliczeń statyczno-wytrzymałościowych, rur z tworzyw sztucznych zagłębionych w gruncie. Podstawowym kryterium wymiarowania według tej metody jest krótkotrwałe maksymalne ugięcie względne obciążonej rury wyrażone w procentach.

Sztywność przekroju rury charakteryzowana jest parametrem określanym jako tzw. sztywność obwodowa. Zależy ona od jej geometrii (średnicy i grubości ścianki) oraz od własności wytrzymałościowych materiału konstrukcyjnego.

W przypadku rur wyprodukowanych z najczęściej stosowanych tworzyw sztucznych PE, PVC oraz PP sztywność obwodową oznaczaną symbolem SN należy wyznaczać zgodnie z normą PN EN ISO 9969/1995 "Rury z tworzyw termoplastycznych". Termoplastyczne tworzywa sztuczne (PE i PP) są materiałami o własnościach lepko-sprężystych. Zaliczyć można do nich pełzanie i relaksację. Pełzanie to wzrost odkształceń przy stałym naprężeniu, a relaksacja polega na zmniejszaniu się naprężeń w czasie przy stałej wartości odkształceń. Własności te sprawiają, że po zatrzymaniu przyrostu ugięcia obciążonej rury następuje stopniowa redukcja naprężeń w ściance przewodu, co zapobiega powstawaniu uszkodzeń.

Dzięki temu uzyskuje się stan trwałej stabilizacji rury w gruncie, który po tym okresie również ulega naturalnej stabilizacji. Jego zagęszczanie i konsolidacja są przyśpieszone wskutek działania wielu różnych czynników takich jak drgania, obciążenia dynamiczne, ciężar własny gruntu, zmienny poziom wody gruntowej. W przypadku, gdy grunt nad rurociągiem obciążony jest ruchem drogowym osiągnięcie maksymalnego ugięcia nastąpi znacznie szybciej niż w przypadku działania tylko obciążeń statycznych.

(...)


REKLAMA

Pełna publikacja dostępna bezpośrednio ze stron serwisu:

otwórz (PDF)
lub prawym przyciskiem myszy: Zapisz element docelowy jako...
Do odczytu dokumentu konieczny jest np. program Adobe Reader

Joanna Kielar


Zaświadczenie onlinenumer online: 26 gości

reklama