Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

kategoria: opracowania, analizy


rok szkolny - 2005/2006

Rodzina dysfunkcyjna
autorzy: Sylwia Rezmer, Joanna Włodarska, Magdalena Ślizanowska
kategoria: opracowanie

Niemy krzyk
autorzy: Sylwia Rezmer, Joanna Włodarska, Dominik Włoch
kategoria: opracowanie

Szybkość rozchodzenia się ultradźwięków w ciekłych układach dwuskładnikowych
autor: Małgorzata Żurada
kategoria: opracowanie

Oddziaływania międzymolekularne w ciekłych układach dwuskładnikowych
autor: Małgorzata Żurada
kategoria: opracowanie

Charakterystyka dziecka z dyskalkulią rozwojową i zasady pomocy takiemu dziecku
autor: Danuta Kocoń
kategoria: opracowanie

Skala ryzyka dysleksji na podstawie badań klasy I szkoły podstawowej w środowisku wiejskim
autor: Katarzyna Konieczna
kategoria: opracowanie

Konspekt zajęć "Pożegnanie zimy"
autor: Magdalena Linke
kategoria: konspekty

Arkusz obserwacji dziecka 3- i 4-letniego
autor: Urszula Maziarz
kategoria: opracowanie

Ocena punktowa ucznia z wychowania fizycznego
autor: Jarosław Dominiczak
kategoria: opracowanie

Dokumentacja dziecka 6-letniego
autor: Gabriela Rotter
kategoria: opracowanie

Wpływ sformułowania zadania na zainteresowanie się jego treścią
autor: Jolanta Krzyżek
kategoria: opracowanie

Jak rozwijać myślenie twórcze ?
autor: Joanna Szczęsny
kategoria: opracowanie

Historia zegarów
autor: Lidia Kaczmarek
kategoria: opracowanie

Stosunki społeczne w klasie szkolnej
autor: Mirosława Ważniewicz
kategoria: opracowanie

Za i przeciw swobodnemu dostępowi do pornografii
autor: Mirosława Ważniewicz
kategoria: opracowanie

Pomocnik - regułki i wyjaśnienia z matematyki dla uczniów klas IV-VI
autor: Grażyna Kondarenek
kategoria: opracowanie

Bibliografia zawartości wybranych czasopism pedagogicznych dostępnych w internecie (lata 2004-2005)
autor: Edyta Skarżyńska
kategoria: opracowanie

Ćwiczenia gimnastyki mózgu stosowane w pracy z dziećmi
autor: Małgorzata Gerkowska
kategoria: opracowanie

Opieka i praca z uczniem słabym na lekcji "technologia informacyjna" w szkole ponadgimnazjalnej
autor: Sylwia Sokół
kategoria: opracowanie

Rzymianki
autorzy: Joanna Krzywiec, Jolanta Marciniak
kategoria: opracowanie

Arkusz hospitacji diagnozującej dla nauczania zintegrowanego
autor: Mariola Cichocka
kategoria: opracowanie

Instrukcja do ćwiczenia: Badanie momentu tarcia w łożyskach tocznych
autor: Cezary Jaśkiewicz
kategoria: opracowanie

Projekt stanowiska dydaktycznego do pomiarów oporów ruchu łożysk tocznych
autor: Cezary Jaśkiewicz
kategoria: opracowanie

Podanie o przyjęcie do szkoły
autor: Ewa Krauspe
kategoria: opracowanie

System pracy nauczyciela (szkoły) w zakresie przygotowania uczniów do uzyskania wysokiego wyniku na egzaminie (sprawdzianie) zewnętrznym
autorzy: Ewa Kłosowska, Józef Kłosowski
kategoria: opracowanie

Curriculum Vitae
autor: Ewa Krauspe
kategoria: opracowanie

Prezentacja Filii Przedszkola nr 17 w Żorach
autor: Barbara Pawlas
kategoria: opracowanie

Rozwiązywanie zadań z treścią w szkole podstawowej w myśl zasady "Uczymy się przez działanie i refleksję"
autor: Halina Kostkiewicz
kategoria: opracowanie

Conversational English
autor: Alicja Olechowska
kategoria: opracowanie

Rola i miejsce zabawy w nauczaniu dzieci upośledzonych umysłowo
autor: Radosława Janicka
kategoria: opracowanie

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych "Zimowe zabawy"
autor: Dorota Kliś
kategoria: opracowanie

Schule und Ausbildung
autor: Jolanta Wrońska
kategoria: opracowanie

Wspieranie uzdolnień uczniów zdolnych i trudnych
autor: Anna Wzięch
kategoria: opracowanie

Ćwiczenia ortograficzne z języka niemieckiego
autor: Zuzanna Bednarska
kategoria: opracowanie

Raport z wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły - zajęcia pozalekcyjne
autorzy: Piotr Plona, Grażyna Buksińska
kategoria: opracowania / analizy

Jak pracować z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo (ADHD) ?
autorzy: Beata Bartkowiak, mgr Janina Teler
kategoria: opracowanie

Innowacje jako proces zmian w placówce oświatowej
autor: Teresa Doczekalska
kategoria: opracowanie

Zabawy i ćwiczenia śródlekcyjne dla klas I-III
autor: Ewa Groenwald
kategoria: opracowanie

Analiza kompetencji komunikatywnej w obszarze języka obcego
autor: Justyna Kowalska
kategoria: opracowanie

Istota zjawiska mobbningu i możliwości oddziaływań w klasie
autor: Katarzyna Kwaśna
kategoria: opracowanie

Karta rowerowa i motorowerowa
autor: Zofia Hamulak
kategoria: opracowanie

"Mała Liga Pamięciowa" - program szybkiego czytania
autor: Elżbieta Cichańska
kategoria: opracowanie

Wpływ wyjazdów rodziców do pracy za granicę na funkcjonowanie dziecka w szkole
autor: Ewa Łopocka Dyjak
kategoria: opracowanie + ankieta

Budowa wewnętrzna komputera PC
autor: Jerzy Szewczyk
kategoria: opracowanie

"Mamo, Tato ćwicz razem ze mną". Wady postawy, ich wykrywanie oraz zapobieganie.
autorzy: Beata Burzyńska, Piotr Burzyński
kategoria: opracowanie

Moja odpowiedzialność za misje w Kościele - propozycje metod wprowadzających w tematykę misji
autor: Wioletta Łakomiec
kategoria: opracowanie

Metody aktywizujące w nauczaniu matematyki
autor: Aneta Jach
kategoria: opracowanie

Muzykoterapia
autor: Teresa Bączek
kategoria: opracowanie

Techniken bei der Wortschatzvermittlung im Fremdsprachenunterricht
autor: Piotr Plona
kategoria: opracowanie + konspekt lekcji

Określenie funkcji wymiernej w zbiorze liczb zespolonych
autor: Alicja Nowak
kategoria: opracowanie

Nierówności wymierne
autor: Alicja Nowak
kategoria: opracowanie

Linux - podstawy - ćwiczenia
autor: Henryk Broda
kategoria: opracowanie

Biblioterapia i bajkoterapia
autor: Beata Wolak
kategoria: opracowanie

Zestaw ćwiczeń logopedycznych wykorzystywanych podczas wprowadzenia głosek w klasie I
autor: Arleta Kubacka-Gill
kategoria: opracowanie

Aktywność fizyczna uczniów w czasie wolnym wiejskich szkół podstawowych
autor: Dariusz Jaworski
kategoria: opracowanie

Podstawy ekologii w Basenie Morza Bałtyckiego
autor: Dariusz Jaworski
kategoria: opracowanie

Planowanie i organizacja wycieczek szkolnych
autor: Renata Klimczak
kategoria: opracowanie

Drama jako metoda otwierająca nowe perspektywy w edukacji dzieci klas I-III
autor: Grażyna Renata Bakuła
kategoria: opracowanie

Techniki informatyczne w zarządzaniu placówką oświatową
autorzy: Monika Urban, Małgorzata Wierzbicka
kategoria: opracowanie

Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej
autor: Grażyna Gerszyńska-Jemioł
kategoria: opracowanie

Ceremoniał Pocztu Sztandarowego
autor: Rafał Korzeniewski
kategoria: opracowanie

Metodyka nauczania skoku w dal
autor: Bożena Wiśniewska
kategoria: opracowanie

Płaskostopie - budowa stopy, metody badawcze, profilaktyka oraz korekcja nabytych wad
autor: Bożena Wiśniewska
kategoria: opracowanie

Walory czytania małym dzieciom
autor: Marzena Fijałkowska
kategoria: opracowanie

Jak przygotować się do wyjścia w góry - praktyczne wskazówki i rady oparte o doświadczenia zdobyte podczas wyprawy na Mont Blanc.
autor: Ewa Żuczkowska
kategoria: opracowanie

Organizacja pomocy terapeutycznej dla dzieci z utrudnieniami w nauce szkolnej
autor: Małgorzata Nowak
kategoria: opracowanie

Aktywizujące metody nauczania
autor: Marzena Fijałkowska
kategoria: opracowanie

Literacka aktywność dzieci w wieku wczesnoszkolnym
autor: Miłosława Krowicka
kategoria: opracowanie

Zabawa - podstawowa forma aktywności dziecka przedszkolnego
autor: Joanna Szymura
kategoria: opracowanie

Pomiar sprawności fizycznej uczniów szkoły podstawowej
autor: Małgorzata Kędzierska
kategoria: opracowanie

Wycieczka rowerowa Słowenia 2005
autor: Adam Olszak
kategoria: opracowanie

Kurs obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem Internetu
autor: Marceli Jaruszewski
kategoria: opracowanie

Katalog metod integracyjnych
autor: Edyta Borowicz-Czuchryta
kategoria: opracowanie

Gry i zabawy ortograficzne w nauczaniu zintegrowanym
autor: Małgorzata Obłąk
kategoria: opracowanie

Wykorzystanie programów komputerowych w nauczaniu wybranych tematów przedmiotu "Organizacja sprzedaży"
autor: Monika Pacek
kategoria: scenariusze

Zastosowanie matematyki w geografii
autor: Alina Kasprzyk
kategoria: opracowanie

Sprawozdanie z warsztatów bibliotecznych
autor: Elżbieta Kołacz
kategoria: opracowanie

Projekt cyklu treningowego dla zawodnika piłki nożnej
autor: Tomasz Romanowski
kategoria: opracowanie

Eksperyment i obserwacja w edukacji ekologicznej jako element rozwijania zainteresowań chemicznych
autor: Dorota Rzempołuch
kategoria: opracowanie

Metoda projektu na lekcjach języka obcego
autor: Aneta Kilar
kategoria: opracowanie

Proces rewalidacji dziecka niesłyszącego
autor: Elżbieta Moskwa
kategoria: opracowanie

Rozwój motoryczny dziecka w wieku 0-3 lat
autor: Elżbieta Moskwa
kategoria: opracowanie

Muzyka i ruch - metody aktywizujące
autor: Elżbieta Moskwa
kategoria: opracowanie

Przyczyny występowania bocznych skrzywień kręgosłupa
autor: Grażyna Andrzejczak
kategoria: opracowanie

Wpływ miesiączki na aktywność ruchową dziewcząt i udział w lekcjach wychowania fizycznego
autor: Iwona Bąk
kategoria: opracowanie

Realizacja wychowania komunikacyjnego w nauczaniu zintegrowanym w szkołach wiejskich
autor: Henryka Tobółka
kategoria: opracowanie

Regulamin Rady Samorządu Uczniowskiego
autor: Edyta Kocaj
kategoria: opracowanie

Literatura popularnonaukowa w edukacji wczesnoszkolnej
autorzy: Anna Karolczak, Anna Piekarska
kategoria: opracowanie

Droga Krzyżowa
autor: Anna Spólna
kategoria: opracowanie

Komputerowy dziennik lekcyjny nauczyciela wychowania fizycznego
autor: Joanna Syska
kategoria: opracowanie

Kształtowanie kompetencji rozumienia procesów przyrodniczych i związków człowieka ze środowiskiem w kształceniu zintegrowanym.
autor: Halina Wojtyca
kategoria: opracowanie

Propozycje zabaw i ćwiczeń wspomagających rozwój mowy dziecka z logopedyczną podbudową teoretyczną
autor: Halina Wojtyca
kategoria: opracowanie

Jak pomóc dziecku nadpobudliwemu psychoruchowo ?
autor: Renata Jankowska
kategoria: opracowanie

Bajki terapeutyczne
autor: Anna Pakuła
kategoria: opracowanie

Znaczenie wycieczek w procesie dydaktycznym na podstawie literatury
autor: Halina Czarnecka
kategoria: opracowanie

Wywiad z dzieckiem 6-letnim
autor: Małgorzata Łukasiak
kategoria: opracowanie

Arkusz obserwacji rozwoju dziecka w klasie "zerowej"
autor: Małgorzata Łukasiak
kategoria: opracowanie

Śpiewnik piosenek niemieckich
autor: Barbara Jochemczyk
kategoria: opracowanie

Grammatische und lexikalische Tests im Deutschunterricht
autor: Iwona Kurzeja
kategoria: opracowanie

Ausdrucksmöglichkeiten der Modalität im Deutschen
autor: Iwona Kurzeja
kategoria: opracowanie

Przykładowy dobór zabaw w nauczaniu i doskonaleniu techniki gry w piłkę siatkową
autor: Małgorzata Noga
kategoria: opracowanie

Doświadczenia z fizyki do samodzielnego wykonania przez uczniów gimnazjum
autor: Dorota Zarzeczna
kategoria: opracowanie

Zestaw ćwiczeń usprawniających percepcję słuchową u dzieci w młodszym wieku szkolnym
autor: Małgorzata Łukasiak
kategoria: opracowanie

Zestaw ćwiczeń usprawniających percepcję wzrokowo-słuchowo-ruchową u dzieci w młodszym wieku szkolnym
autor: Małgorzata Łukasiak
kategoria: opracowanie

Efekty pracy szkoleniowej i ogólnodydaktycznej w klasie z rozszerzonym programem wychowania fizycznego
autor: Beata Kuligowska
kategoria: opracowanie

Polskie i niemieckie przysłowia rolnicze związane z imionami
autor: Barbara Jochemczyk
kategoria: opracowanie

Zbiór niemieckich i polskich przysłów z imionami
autor: Barbara Jochemczyk
kategoria: opracowanie

Zbiór niemieckich i polskich frazeologizmów z imionami
autor: Barbara Jochemczyk
kategoria: opracowanie

Trudności w czytaniu i pisaniu
autor: Małgorzata Chlipała
kategoria: opracowanie

Zapożyczenia angielskie w języku polskim - zarys problematyki
autor: Anna Kondracka-Zielińska
kategoria: opracowanie

Kwestionariusz opisowy dziecka 6-letniego z oddziału przedszkolnego
autor: Maria Wawruszczak
kategoria: opracowanie

Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo
autor: Izabela Chłód
kategoria: opracowanie

Terapia jąkania - przykłady sylab, wyrazów, fraz i zdań
autor: Grażyna Halaszka
kategoria: opracowanie

Podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym MS Excel
autor: Wioletta Madej
kategoria: opracowanie

Terapia dziecka odchylonego od normy
autor: Agata Marszałek
kategoria: opracowanie

Diagnoza i ewaluacja indywidualna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
autor: Grażyna Halaszka
kategoria: opracowanie

Pomysł na "Akademię pana Kleksa" z wykorzystaniem metod aktywizujących
autor: Grażyna Wolna
kategoria: opracowanie

Ewaluacja szkolnego programu profilaktycznego w szkole podstawowej
autor: Tamara Kaczmarek
kategoria: opracowanie

Analiza dzieci z trudnościami w nauce pisania i czytania
autor: Danuta Pilarska
kategoria: opracowanie

Trudności w nauce pisania i czytania
autor: Danuta Pilarska
kategoria: opracowanie

Polskie parki narodowe - rezerwaty biosfery
autor: Violetta Mandat-Kozak
kategoria: opracowanie

Problem występowania agresji wśród dzieci upośledzonych umysłowo w badaniach pedagogicznych
autor: Elżbieta Gumienna
kategoria: opracowanie / analiza badań

Moje badania nad ortografią uczniów kończących I etap kształcenia
autor: Alicja Mazur
kategoria: opracowanie

Deutsche Aussprache
(zasady wymowy niemieckiej)

autor: Beata Skoneczna
kategoria: opracowanie

Budowa i rozwój grupy
autor: Sylwia Krause
kategoria: opracowanie metodyczne

Wyprawka ucznia klasy drugiej
autor: Dorota Węgorowska
kategoria: opracowanie

Sprawozdanie z działalności samorządu uczniowskiego
autor: Izabella Kleinszmidt
kategoria: opracowanie

Korelacja międzyprzedmiotowa - blok humanistyczny
autor: Anna Kondracka-Zielińska
kategoria: opracowanie

Charakterystyka uczących się
autor: Andrzej Pawlak
kategoria: artykuł / analizy

Charakterystyka i analiza wybranych celów programu nauczania z informatyki
autor: Andrzej Pawlak
kategoria: analizy / materiały pomocnicze

Projekt narzędzia do diagnozowania stanu wiedzy i umiejętności uczniów klasy V szkoły podstawowej z przedmiotu przyroda
autorzy: Sylwia Gnatek, Andrzej Pawlak
kategoria: artykuł / analizy

Użycie piosenek na lekcjach języka angielskiego w szkole podstawowej
autor: Bartłomiej Zajdel
kategoria: opracowania / analizy

Contrastive Analysis of English and Polish Idiomatic Expressions
autor: Bartłomiej Zajdel
kategoria: opracownie

Profilaktyka zagrożeń współczesnego świata wobec rodziny
autor: Maja Strzelecka
kategoria: opracowanie

Opis i analiza opracowania i wdrożenia programu wychowawczego klasy III
autor: Grażyna Witak
kategoria: opracowanie

Fuga fortepianowa w twórczości kompozytorów XX wieku
autor: Jakub Kowalewski
kategoria: opracowanie


rok szkolny - 2004/2005

Jąkanie - jedna z najczęstszych wad mowy
autor: Małgorzata Lach
kategoria: opracowanie

Przedmiot i zadania pedagogiki społecznej na tle przedstawicieli i zadań
autor: Małgorzata Lach
kategoria: opracowanie

Rola zajęć pozalekcyjnych i ich wpływ na proces edukacyjny szkoły podstawowej
autor: Katarzyna Sowińska
kategoria: opracowania / analizy

Organizacja wewnątrzszkolnego mierzenia jakości pracy szkoły.
autor: Beata Trochimowicz
kategoria: artykuł / opracowania

Regulamin wyjazdu śródrocznego "Zielona Szkoła 2005"
autor: Henryka Nocek
kategoria: opracowanie

Wady postawy - charakterystyka, przyczyny powstawania, zmiany zachodzące w układzie kostnym, mięśniowym i oddechowym. Badanie oraz działania korekcyjne.
autor: Dorota Jankowiak
kategoria: opracowanie

Terapia pedagogiczna - opracowania zwarte
autor: Aneta Konefał
kategoria: opracowanie

Terapia pedagogiczna - artykuły z czasopism
autor: Aneta Konefał
kategoria: opracowanie

Opis programu multimedialnego "Urodziny prosiaczka"
autor: Agnieszka Terebus
kategoria: opracowanie

Kształcenie językowe w systemie integralnym
autor: Wisława Glińska
kategoria: opracowanie

"Nasza planeta Ziemia" - pracujemy metodą projektu
autor: Teresa Wyrostek
kategoria: opracowanie

Wspierane komputerowo zajęcia z historii
autor: Agnieszka Terebus
kategoria: opracowanie (zbiór ćwiczeń)

Gra dydaktyczna "Salomon"
autor: Joanna Grudzień
kategoria: gra dydaktyczna

System Zarządzania Symfonia - Mała Księgowość Pro dla Windows
autor: Beata Pawluczuk
kategoria: opracowanie / materiały pomocnicze

Zbiór ćwiczeń z arkusza kalkulacyjnego dla technikum ekonomicznego
autor: Beata Pawluczuk
kategoria: opracowanie / zbiór ćwiczeń

Wykorzystanie ankiety do ewaluacji procesu kształcenia
autor: Witold Zagórski
kategoria: opracowanie

Koncepcja kierownia Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych
autor: Henryk Grablowski
kategoria: opracowania / analizy

Matrix games and activities for revising vocabulary
autor: Małgorzata Paszkiewicz
kategoria: gry dydaktyczne

Internet - ustalanie połączenia, zakładanie i konfiguracja poczty
autor: Tomasz Tomalak
kategoria: opracowanie

Mierzenie jakości pracy szkoły w zakresie klimatu
autorzy: Marzena Błaszak, Ewa Cieślak
kategoria: analizy

Diagnoza środowiska klasowego za pomocą metod socjometrycznych
autorzy: Bożena Fila-Rzepa, Barbara Tylak
kategoria: opracowania / analizy

Arkadia jako ogród krajobrazowy XVIII w.
autor: Grażyna Pomorska
kategoria: opracowanie

Historia średniowiecznych ogrodów w Polsce
autor: Grażyna Pomorska
kategoria: opracowanie

Karty pracy (z zakresu przyrody i geografii)
autorzy: Grażyna Szklarska, Ewa Lorenc, Maria Gołębiewska, Magdalena Kurzawa
kategoria: opracowanie

Rola języka polskiego w klasach IV-VI w rewalidacji lekko upośledzonych umysłowo
autor: Anna Dobrowolska
kategoria: opracowanie

Wycieczki szkolne i ich rola w procesie nauczania
autor: Anna Dobrowolska
kategoria: opracowanie

Wpływ zajęć socjoterapeutyczych na budowanie poczucia własnej wartości wśród grupy młodzieży gimnazjalnej w Drzonkowie
autorzy: Anna Dobrowolska, Ewa Trześniowska
kategoria: opracownie

Metody usuwania trudności w czytaniu i pisaniu
autor: Grażyna Torowicz
kategoria: opracowanie

Formatowanie tekstu - ćwiczenia z edytora Word
autor: Agnieszka Kaźmierczak
kategoria: opracowanie

Ćwiczenia z arkusza kalkulacyjnego Excel. Materiały pomocnicze dla nauczycieli i uczniów na potrzeby zajęć lekcyjnych.
autor: Paweł Wenclewski
kategoria: opracowanie

Ćwiczenia z edytora tekstu Word. Materiały pomocnicze dla nauczycieli i uczniów na potrzeby zajęć lekcyjnych.
autor: Paweł Wenclewski
kategoria: opracowanie

Rodzaje połączeń kości, ich urazy oraz sposoby udzielania pierwszej pomocy
autor: Krzysztof Stefański
kategoria: opracowanie / poradniki

Treści i formy plastyczne ołtarzy w kościele parafialnym w Skarszewach
autor: Bożena Plata
kategoria: opracowanie

Przeżycia emocjonalne dziecka 6-letniego w pierwszym kontakcie ze szkołą
autor: Joanna Ozimek
kategoria: opracownie

Definicje uszkodzeń słuchu, klasyfikacja, etiologia i wczesna diagnoza
autor: Agata Gruszczyk
kategoria: opracowanie

Nauczanie bezpośrednie na przykładzie matematyki w klasie VI szkoły specjalnej ułamki - części drugie i części czwarte
autor: Iwona Wojciechowska
kategoria: opracowanie

"Błękitna szkoła" nad Morzem Bałtyckim
autor: Izabella Kleinszmidt
kategoria: opracowanie

Animals in idioms and proverbs
Zwierzęta w idiomach i przysłowiach

autor: Jolanta Czaczkowska
kategoria: opracowanie

The theory of proverbs
Przysłowia

autor: Jolanta Czaczkowska
kategoria: opracowanie

The theory of idioms
Idiomy

autor: Jolanta Czaczkowska
kategoria: opracowanie

Filozoficzna ścieżka edukacyjna
autor: Danuta Pędzik
kategoria: opracowanie


rok szkolny - 2003/2004

Klawiaturowy Piotruś
autor: Irena Luchowska
kategoria: opracowanie (gra dydaktyczna)

Przyrodnicze zajęcia terenowe w rejonie Pomyska Wielkiego
autor: Izabella Kleinszmidt
kategoria: opracowanie

Zabawy i kreatywne ćwiczenia językowe na lekcjach języka niemieckiego
autor: Alina Stefanek
kategoria: opracowanie

Rysowane wierszyki - jak łączyć poezję i plastykę w nauczaniu zintegrowanym ?
autor: Agata Adamowicz
kategoria: opracowania/analizy

Pojęcia geometryczne w klasie I
autor: Urszula Kasiak
kategoria: opracowanie

Przygotowanie dzieci 6-letnich do nauki pisania przed rozpoczęciem zajęć w przedszkolu w świetle badań własnych
autor: Lucyna Pestka
kategoria: opracowanie

System punktowy w ocenianiu szkolnym. Jego rola w przygotowaniu ucznia do Nowej Matury.
autor: Grażyna Leśniak
kategoria: opracowanie

Programy komputerowe w nauczaniu chemii
autor: Jolanta Mańkowska
kategoria: opracowanie

Organizacja WDN z zakresu wdrażania technologii informacyjnych w szkole
autor: Waldemar Czapiewski
kategoria: opracowanie metodyczne

Siedem cudów świata
autor: Bożena Górniak
kategoria: opracowanie

Postawy rodzicielskie a formy karania i nagradzania dzieci przez rodziców
autor: Anna Kamińska
kategoria: opracowanie

Integracja muzyki z plastyką na podstawie polskich tańców narodowych
autor: Arleta Sierszulska
kategoria: opracowanie

Testowanie sprawności fizycznej w procesie wychowania fizycznego
autor: Zbigniew Podkański
kategoria: opracowanie

Wprowadzenie do kultury żywego słowa
autor: Jolanta Podkańska
kategoria: opracowanie

Ścieżka przyrodniczo-ekologiczna w parku pałacowym w Kozienicach
autor: Dariusz Kowalczyk
kategoria: opracowanie

Analiza wyników ankiety - Wewnątrzszkolny System Oceniania
autor: Barbara Nowak
kategoria: opracowanie

Propozycja ćwiczeń kształtujących do rozgrzewki ogólnorozwojowej bez przyborów
autor: Marzena Kossakowska
kategoria: opracowanie

Przegląd wybranych edukacyjnych stron internetowych
autor: Dorota Domagała
kategoria: opracowanie

Zestaw zadań integrujących nauczanie matematyki z innymi edukacjami
autor: Alicja Kapuścińska
kategoria: opracowanie

Propozycje ćwiczeń dla dzieci mających trudności w pisaniu i czytaniu
autor: Bogumiła Kaczmarek
kategoria: opracowanie

Terapeutyczny wpływ Drużyny Harcerskiej i Gromady Zuchowej Nieprzetartego Szlaku na rewalidację i resocjalizację uczniów Szkoły Życia
autor: Gabriela Gajdzik
kategoria: analiza wyników badań

Administrowanie szkolną siecią komputerową z zastosowaniem Microsoft Small Business Server 4.0 - konsola polska 4.0
autor: Andrzej Barwacz
kategoria: opracowanie

Stanisław Kawula "Pedagogika społeczna - dokonania - aktualności - perspektywy"
autorzy: Beata Jankowska, Agieszka Woźniak
kategoria: opracowanie (recenzja)

Wskazówki metodyczne do prowadzenia zespołów (flet prosty)
autor: Mirosława Bywalec
kategoria: opracowanie

Zaburzenia związane z percepcją wzrokową
autor: Genowefa Grzeszczuk
kategoria: opracowanie

Zaburzenia związane z percepcją słuchową
autor: Genowefa Grzeszczuk
kategoria: opracowanie

Zaburzenia związane z motoryką dużą
autor: Genowefa Grzeszczuk
kategoria: opracowanie

Zaburzenia związane z motoryką małą
autor: Genowefa Grzeszczuk
kategoria: opracowanie

Zjawisko zaćmienia Słońca
autor: Irena Niezgoda
kategoria: opracowanie

Etapy nauczania gry na flecie prostym
autor: Mirosława Bywalec
kategoria: opracowanie

Kryterialne ocenianie w praktyce, czyli dylematy sprawdzającego egzamin próbny
autor: Magdalena Kolasińska
kategoria: opracowanie

Muzykoterapia
autorzy: Jolanta Kozak, Anna Salamon
kategoria: opracowanie

Konkurs historyczny dla uczniów gimnazjum
autor: Dorota Mogga
kategoria: opracowanie

Obca zawsze i wszędzie. Recenzja powieści Marii Kuncewiczowej "Cudzoziemka".
autor: Dorota Mogga
kategoria: opracowanie

Ewaluacja szkolnego programu wychowawczego
autor: Kazimierz Marcinkowski
kategoria: opracowanie

Propozycje zabaw ruchowych
autor: Krzysztof Karło
kategoria: opracowanie

Wyłączanie czynnika przed znak pierwiastka
autor: Dorota Gąszczak
kategoria: opracowanie

Wpływ działań promocyjnych na rekrutację uczniów w Gimnazjum nr 6 w Zielonej Górze w latach 2000-2003
autorzy: Anna Czyżniewska, Agnieszka Łyszkiewicz
kategoria: opracownia / analizy

Przedmiotowy System Oceniania z fizyki w gimnazjum
autor: Beata Giza
kategoria: opracowanie

Stosunek nauczycieli do edukacji integracyjnej na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 7 w Siedlcach
autor: Beata Jastrzębska
kategoria: opracowanie

Przykładowe metody, formy i środki treningowe dla koszykarzy na etapie szkolenia podstawowego
autor: Dariusz Tomasik
kategoria: opracowanie

Karty obserwacji osiągnięć postępów w nauce ucznia upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim klas I-III nauczania zintegrowanego
autorzy: Barbara Kuczyńska, Małgorzata Lesiewicz
kategoria: opracowanie

Kwestionariusz wywiadu
autor: Marzena Kossakowska
kategoria: opracowanie

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
autor: Bożena Niezabitowska
kategoria: opracowanie

Terminarz prac ze stażystą
autor: Violetta Łuczkowiec
kategoria: opracowanie

Analiza czytelnictwa i sposoby jego popularyzacji w Szkole Podstawowej nr 3 im. św. Dominika Savio w Ostrzeszowie
autor: Beata Prusinkiewicz
kategoria: opracowanie

Doświadczenia z rozszerzalności temperaturowej ciał
autor: Jacek Działak
kategoria: opracownie

Doświadczenia z elektrostatyki
autor: Jacek Działak
kategoria: opracownie

Czy znamy planety ?
autor: Mariola Olechnowska
kategoria: opracownie (materiały pomocnicze)

Kryteria przyznawania nagrody dyrektora
autor: Iwona Chorchos
kategoria: opracowanie - projekt z zakresu zarządzania

Arkusz analizy własnej pracy
autor: Iwona Chorchos
kategoria: opracowanie - projekt z zakresu zarządzania

Arkusz zbiorczy
autor: Iwona Chorchos
kategoria: opracowanie - projekt z zakresu zarządzania

Bibliografia - teatr w szkole
autor: Maria Ćwiklińska-Bukowska
kategoria: opracowanie

Międzygminny konkurs matematyczny dla klas czwartych "Magiczne liczby"
autor: Wioleta Bukowska
kategoria: opracowanie

Kwestionariusz opisowy sześciolatka
autor: Ewa Ostrowska
kategoria: opracowanie

Zabawy aktywizujące pracę ucznia na zajęciach w klasach I-III
autor: Halina Kolasińska
kategoria: opracowanie

Opis mapy fizycznej Polski
autor: Mariusz Niemycki
kategoria: opracowanie

Metody aktywizujące na lekcjach jezyka niemieckiego i lekcji wychowawczej
autor: Gabriela Kuchta
kategoria: opracowanie + scenariusze lekcji

Jaworzynka
autor: Grażyna Przybyła
kategoria: opracownie - informator

Przedmiotowy System Oceniania
autor: Tadeusz Lachawiec
kategoria: opracowanie

Twórczość Czesława Miłosza.
Uwikłanie w czas i pamięć "Kroniki".

autor: Grażyna Przybyła
kategoria: opracowanie

"Dein Deutsch" - Struktur des Lehrwerks, Textsorten und Textthematik
autor: Alla Pawluczuk
kategoria: opracowanie

Plan pracy Spółdzielni Uczniowskiej
autor: Izabela Juszczyk
kategoria: opracowanie


rok szkolny - 2002/2003

Zagrożenia w rozwoju demograficznym Polski
autor: Maria Wawrzyniak
kategoria: opracowanie

Wspomagająca rola komputerów w nauczaniu języków obcych
autor: Elwira Rakowska-Karwel
kategoria: opracowanie

Program zajęć pozalekcyjnych z informatyki dla uczniów klas I-III
autor: Katarzyna Dmowska-Niemirka
kategoria: opracowanie

Przedmiotowy system oceniania z matematyki
autor: Wiesława Pazdyga
kategoria: opracowanie

Prezent dla mamy
autor: Iwona Kołodziejska
kategoria: opracowanie (wiersze)

Drama w edukacji wczesnoszkolnej
autor: Anna Przydryga
kategoria: opracowanie

Sprawdzian wiadomości "Australia i Oceania"
autor: Barbara Dąbrowska
kategoria: opracowanie

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Chemia. Klasa I Gimnazjum.
autor: Magdalena Bielańska
kategoria: opracowanie

Jak wspierać nastolatka w wyborze kierunku dalszej edukacji
autor: Joanna Panek
kategoria: oracowanie (sprawozdanie z badań + ankieta)

Warsztat pracy nauczyciela wychowania fizycznego
autor: Piotr Jarema
kategoria: opracowanie

Chrześcijańska pedagogika personalno-egzystencjalna. Pedagogika antyautorytarna.
autor: Bożena Wawrzeczko
kategoria: opracowanie

Program zajęć fakultatywnych z matematyki
autor: Marzenia Burczyńska
kategoria: opracowanie

Pamięć - uczenie się
autor: Jacek Bartosik
kategoria: opracowanie (mini wykład z zestawem ćwiczeń)

Konkurs o św. Teresie od Dzieciątka Jezus pod hasłem "Mała Teresa - moja bratnia dusza"
autor: Katarzyna Byrdy
kategoria: opracowanie

Źródła historyczne w edukacji szkolnej
autor: Beata Kasprzyk
kategoria: opracowanie

Aktywizujące metody nauczania historii
autor: Beata Kasprzyk
kategoria: opracowanie

Prace klasowe z nauki o języku dla klasy czwartej szkoły podstawowej
autor: Hanna Mrozińska
kategoria: opracowanie

Telewizja - wróg czy sojusznik wychowania
autor: Teresa Liszewska
kategoria: opracowanie

Kolorowe wyrazy
autor: Krystyna Ruth
kategoria: opracowanie + prezentacja multimedialna

Postawy rodziców wobec własnych dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym oraz w stopniu lekkim ze sprzężeniami
autor: Arkadiusz Ciura, Katarzyna Pajączek-Ciura
kategoria: opracowanie (z ankietami)

Zdrowie i ekologia w Szkole Podstawowej nr 3 w Szamotułach- niezbędne warunki i ograniczenia
autor: Jolanta Wiśniewska
kategoria: opracowanie

Lieder im Deutschunterricht
autor: Elżbieta Syrek
kategoria: opracowanie

Logo Komeniusz - zadania z rozwiązaniami dla szkoły podstawowej i gimnazjum
autor: Władysława Druciak
kategoria: opracowanie

System motywowania
autor: Joanna Wesołowska
kategoria: opracowanie

Statut Szkolnego Klubu Europejskiego "Eurostyk"
autor: Anna Kubala
kategoria: opracowanie

Jak tworzyłam Przedmiotowy System Oceniania ?
autor: Iwona Maria Glaza
kategoria: opracowanie

Analiza przypadku rozpoznawania - problemu edukacyjnego z wychowania fizycznego w szkole podstawowej
autor: Andrzej Smola
kategoria: opracowanie

Analiza przypadku - problemu edukacyjnego z chemii
autor: Grażyna Stanek
kategoria: opracowanie

Motywacyjne aspekty oceniania pracy ucznia
autor: Mariusz Kucharz
kategoria: opracowanie

"Cudzoziemka" Marii Kuncewiczowej jako powieść psychologiczna
autor: Małgorzata Tomalak
kategoria: opracowanie

Analiza - interpretacja wiersza Wisławy Szymborskiej pt. "Trochę o duszy" z tomiku "Chwila"
autor: Małgorzata Tomalak
kategoria: opracowanie

Sarmatyzm w literaturze i kulturze polskiej XVII wieku
autor: Małgorzata Tomalak
kategoria: opracowanie

Materiały szkoleniowe dla nauczycieli z zakresu psychologii oceniania pt. "Ocenianie szkolne jako akt komunikacji"
autor: Krzysztof Domas
kategoria: opracowanie

Scenariusz lekcji - Obliczanie reakcji belek dwupodporowych różnie obciążonych. Opis i analiza umiejętności nauczyciela prowadzącego zajęcia metodą problemową.
autor: Maria Grabowska
kategoria: scenariusz lekcji i opracowanie

Historia Zamku w Chudowie
autorzy: Tatiana Kowalska, Gabriela Więcko
kategoria: opracowanie historyczne

Ilustrowany przewodnik po starożytnej Grecji
autor: Barbara Pawłowicz
kategoria: opracowanie

Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w statystyce bibliotecznej
autor: Jolanta Bożejewicz
kategoria: opracowanie

Kształtowanie umiejętnoœci opisywania przedmiotu, osoby, krajobrazu, zjawiska, sytuacji, przeżycia wewnętrznego
autor: Małgorzata Tomalak
kategoria: opracowanie

"Zegary" - ciekawe zadania z rozwiązaniami do wykorzystania na zajęciach kółka matematycznego w gimnazjum
autor: Grażyna Kubok
kategoria: opracowanie

Kryteria ocen zachowania w Zespole Szkół Publicznych w Górkach Wielkich
autorzy: Grażyna Kubok, Beata Szałkowska
kategoria: opracowanie

Wykorzystanie elementów fizyki w nauczaniu przyrody
autorzy: Anna Kieś, Michalina Matuszek, Irena Szramowska
kategoria: opracowanie

Związki frazeologiczne w edukacji uczniów szkoły średniej
autor: Celina Podżorna
kategoria: opracowanie z propozycjami lekcji


bieżące


 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  14 września 2020 roku

   

  Ilość publikacji: 13684
  w tym nr 19 (2020/2021): 25

     numer online: 23 gości

  reklama